Stowarzyszenie Miłośników Dębowca i Okolicy

Copyright ©                                                                    
                        Boże, poratuj.
 
Zostałam sama   z mymi troskami
Oparcie tylko mam w Bogu.
I Matka Boża wspiera łaskami
Na mej starości progu.
 
Ratuj nas, Matko w chwilach rozpaczy
Podaj nam słodką Swą dłoń,
Niechaj  nam grzechy Twój Syn wybaczy,
Od złej przygody nas chroń.
 
Pozwól mi, Boże na stare lata
Cieszyć się szczęściem młodych,
Niech moje życie z nimi się splata,
Z nich czerpię siłę i oddech.
 
Niechaj Duch Święty napełni nas
Swymi świętymi darami
Da zdrowie, siłę i w każdy czas
Wspiera swoimi łaskami.                        
 
                              Dębowiec 2001
 
 
 
 Dzięki Ci, Panie
 
Za życie, miłość
Wśród swoich mieszkanie
              Dzięki Ci, Panie.
 
Za chleb powszedni
I wojny przetrwanie
             Dzięki Ci, Panie.
 
Za me zdolności
Pracę, nauczanie
             Dzięki Ci, Panie.
 
Za męża, dzieci
Wzajemne kochanie
             Dzięki Ci, Panie.
 
Za dom i wnuki
I dobre spanie
             Dzięki Ci, Panie.
Za zdrowie, siły
I moje pisanie
             Dzięki Ci, Panie.
 
Za uśmiech dzieci
I próśb wysłuchanie
             Dzięki Ci, Panie.
 
O dobrą starość
Przy Tobie wytrwanie
            Proszę Cię, Panie.
 
O miłość, zgodę
Wzajemne oddanie
            Proszę Cię, Panie.
 
O pokój w świecie
Godne bytowanie
            Proszę Cię, Panie.
 
O niebo dla nas
I win darowanie
            Proszę Cię, Panie.
 
                             Dębowiec 2002
 Bóg jest zawsze z tobą
 
Kiedy samotny jesteś i smutny
Albo złożony chorobą,
To nie upadaj zaraz na duchu,
Bóg przecież zawsze jest z tobą.
 
Pomódl się wtedy, otwórz swe serce,
Ślij prośby ku Panu swemu,
Aby odpuścił ci twoje winy,
Jak ty odpuszczasz bliźniemu.
 
Proś także Boga o chleb powszedni
I zgódź się z Jego wolą,
Może zlituje się Pan wszechświata
Nad nędzną ludzką dolą.
 
Kiedy zgnębiony życia trudami
Głowę pochylasz nisko,
Pamiętaj o tym, że wtedy także
Pan Bóg przy tobie jest blisko.
 
A jeśli kiedyś twój Bóg cię wezwie
Przed Swe oblicze w niebie,
To wiedz człowieku, że właśnie wtedy
Będzie najbliżej ciebie.
 
                                Dębowiec 1996
  Jezus jest Panem
 
Jezus jest moim Panem.
On żył tutaj, na tej ziemi,
Nas nazwał dziećmi Swymi.
 
Jezus mym Nauczycielem.
On nas uczył i uzdrawiał,
I od złego ludzi zbawiał.
 
Jezus mym Pocieszycielem.
On umarł za mnie na krzyżu,
W trudnych chwilach jest w pobliżu.
 
Jezus mym Odkupicielem.
On przyniósł światu zbawienie,
Jemu składam dziękczynienie.
 
Jezus jest moim Władcą.
On zmartwychwstał dnia trzeciego,
Wszystkim nam otworzył niebo.
 
Jezus jest moim Królem.
On króluje teraz w niebie
I przyjmie mnie do Siebie.
 
Tobie, Jezu, ufam szczerze
W dobroć Serca Twego wierzę,
Twoje Imię pragnę czcić,
Dzieckiem Twoim zawsze być.
 
                               Dębowiec 1996
 
 
Nasz Ojciec Święty
 
Konklawe już wybrało!
Polak na tronie Piotrowym!
Spełniły się słowa wieszcza
Słowianin papieżem nowym.
 
Radością i dumą
Na wiadomość taką
Napełniły się na długo
Serca wszystkich Polaków.
 
Oddałeś się, Ojcze, Maryi,
Totus Tuus- głosiłeś
O dary Ducha Świętego
I spokój w ojczyźnie prosiłeś.
 
Pielgrzymowałeś Janie Pawle
Prawie po całym świecie
Błogosławiłeś narodom,
Tuliłeś każde dziecię.
 
Zdobyłeś wszystkie serca
Rozmawiałeś z młodzieżą
Przyjmowali Cię nawet ci,
Którzy w nic nie wierzą.
 
Gdy odchodziłeś do Ojca,
Opłakiwały Cię tłumy.
Wołanie: Santo Subito!
Płynęło prosto w chmury.
 
I dzisiaj, kiedy już jesteś
Między świętymi w niebie,
Zostałeś w naszych sercach,
My się modlimy do Ciebie.      
 
                                      Dębowiec 2011
 
Witamy Cię, Maryjo!
Zstąpiła Maryja z wyżyn Swych ołtarzy
Poszła między dzieci, nieść im otuchę,
Ochraniać od złego, obiecywać niebo,  
Jeśli się poprawią i okażą skruchę.
 
Zapada nad ziemią cichy zmrok zimowy,
Błyskają lampiony, śpiew ku niebu leci,
Jedzie nasza Matka od domu do domu,
By odwiedzić wszystkie Jej oddane dzieci.
 
Pragnie, by wśród ludzi panowała zgoda,
Aby kwitła przyjaźń między sąsiadami,
Żeby każdy w bliźnim swym dostrzegał brata,
A Matka do Boga wstawi się za nami.
 
Zanoś, o Maryjo, przed Majestat Pana
Nasze korne prośby i nasze zwątpienia
I módl się za dziećmi swoimi grzesznymi
Aby Bóg oddalał troski i zmartwienia.
 
Witamy Cię, Mario, w progach swoich domów,
Nasze czyste serca składamy Ci w dani,
Ty nas strzeż od złego, ratuj w utrapieniu
Królowo nas wszystkich, Częstochowska Pani.
 
                                              Dębowiec 1996
 

Prośba
A kiedy już odejdę stąd 
Bo kiedyś odejść trzeba,
Przyjmij, o dobry Boże mnie
Choć do przedsionków nieba.
 
Starałam się uczciwie żyć
Modlić się, grzeszyć mało,
Lecz nie wiem, Panie Boże mój,
Czy mi się to udało.
 
Jaki Ty na mnie wydasz sąd,
Gdy stanę u wrót nieba,
Czy wpuścisz przed Oblicze Twe,
Czy też przez czyściec przejść trzeba.
 
Wspomóż, o Matko duszę mą,
Ratuj, gdy będzie w potrzebie.
W godzinę śmierci ze mną bądź,
Spraw, bym spoczęła w niebie.

                                   Dębowiec 2001