Stowarzyszenie Miłośników Dębowca i Okolicy

Copyright ©                                                                    

Kościół  parafialny z nową elewacją
    Po ponad roku kończy się pierwszy etap  remontu kościoła parafialnego. Wysiłek podjęty przez proboszcza i wicedziekana dębowieckiego księdza Jana Gierlaka objął prace na zewnątrz świątyni. Po wykonaniu izolacji pionowej  fundamentów i wysuszeniu ścian  przeprowadzony został generalny remont konstrukcji dachowej, obejmujący między innymi pełne jej odeskowanie i położenie nowego pokrycia z trwałej blachy tytanowej. Remont objął również wieżę sygnaturki oraz pokrycie głównej wieży kościoła. Fatalny stan   konstrukcji szczytu, noszącej jeszcze ślady ofensywy styczniowej z 1945r. wymusił pełną jej wymianę. Podobnie rzecz przedstawiała się z gzymsami poddachowymi tak na wieży jak i wokół świątyni. Uzupełnione zostały ubytki  tynków, a całość  otrzymała nową kolorystykę. Prace  remontowe musiały być uzgadniane z urzędem konserwatorskim z uwagi na zabytkowy charakter budowli. Obecnie elewacja świątyni utrzymana jest w dwóch kolorach – głównym  mocnej kości słoniowej i białym, którym pomalowano gzymsy oraz elementy korony wieży. Tam też wprowadzono kolor klinkieru w otaczającym wieżę ząbkowanym fryzie. Białym kolorem podkreślone zostały  także elementy wszystkich  portali. Tak gruntowny remont świątyni wymagany był jej stanem. Osiągnięty on znacznym wysiłkiem  finansowym parafian oraz konsekwentnym działaniom proboszcza wspieranego przez radę parafialną i zespół do spraw remontowych. Gdyby udało się przeprowadzić prace remontowe także wewnątrz świątyni, w szczególności w zakresie  renowacji polichromii oraz uzupełnić ubytki snycerskie, kościół odzyskałby w pełni dawny blask. Nawet jednak już przeprowadzone prace stanowić będą trwały ślad wysiłku gospodarza parafii oraz wszystkich, którzy go w tych pracach wspierali. Jego zasługą jest też dokończenie remontu budynku plebanii oraz rozpoczęcie gruntownego remontu kościoła Św. Krzyża na miejscowym cmentarzu, który już otrzymał najniezbędniejszą pomoc w postaci nowej konstrukcji dachu i nowego jego pokrycia.
    Każdy, kto w jakikolwiek sposób czuje się związany z Dębowcem i jego kościołem parafialnym i chciałby wspomóc ogromny wysiłek parafii w renowacji świątyni może dokonać wpłaty na osobny rachunek bankowy:
Parafia Rzymsko – Katolicka w Dębowcu, B.S Biecz Oddział Dębowiec  nr rachunku 55 8627 1024 2004 6012 9756 0002 .