Stowarzyszenie Miłośników Dębowca i Okolicy

Copyright ©                                                                    

Ks. Józef Rychel

         Mało kto wie, że z malowidła sufitowego nad głównym ołtarzem kościoła parafialnego w Dębowcu spogląda w dół jeden z byłych  tutejszych wikariuszy – ks. Józef Rychel.

Ten urodzony w 1858 roku kapłan do parafii w Dębowcu przybył w 1886r, za rządów proboszcza ks. Jana Kopystyńskiego, prałata i dziekana żmigrodzkiego, postaci znamienitej i zasłużonej / w Dębowcu od  1865 – do 1896 /.

Przy proboszczu ks. Rychel błyszczał jednak własnym światłem. To dzięki  przede wszystkim jego staraniom pomiędzy  1891 – 1894r. Jan Bogdański ze znanego rodu malarzy z Jaślisk odnowił malowidła kościelne. Dodał wtedy do pierwotnej polichromii poczet aniołów z tekstem litanii loretańskiej. Jako, że renowacja zbiegła się z jubileuszem 50 – lecia kapłaństwa ks. J. Kopystyńskiego, w ślepej niszy okiennej namalował obraz patrona jubilata – św. Jana Nepomucena, zamalowany w 1923r. przez Juliana Krupskiego gorszej jakości obrazem  św. Stanisława Kostki, patrona proboszcza Stanisława Trzeciaka.

         Zapewne doceniając wkład J. Rychla w renowację Bogdański uwiecznił go na suficie, dając jego twarz jedynemu spoglądającemu w dół apostołowi w scenie wniebowstąpienia.

         Stosowny napis o renowacji kościoła aż do lat 70. XX w.   widniał nad głównym łukiem pod chórem. Wymieniał on nazwisko malarza, rok,  jubileusz kapłaństwa oraz nazwisko wikarego.

         Niedawno dopisany został dalszy ciąg historii księdza Rychla.

W czasie prac remontowych prowadzonych  na starym cmentarzu w Samoklęskach przez wolontariusza Grupy Kamieniarzy Magurycz, spod zamalowań na jednym z nagrobków pokazał się napis” Tu spoczywa ks. kanonik Józef Rychel proboszcz ur. 1858 zm. 16.03.1919r”.

         Jak widać zasłużył się również w dalszym życiu kapłańskim, skoro otrzymał nie tylko probostwo ale i tytuł kanonika. Parafianie miejsce jego spoczynku  upamiętnili pięknym piaskowcowym nagrobkiem, który  zaczyna  odzyskiwać dawną urodę.