Stowarzyszenie Miłośników Dębowca i Okolicy

Copyright ©                                                                    
Krystyna Bielech urodziła się 13 maja 1936 roku we Lwowie. Od 1940 roku mieszkała w Dębowcu, gdzie uczęszczała do Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Pułaskiego. W 1953 roku ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Jaśle, a potem Państwowy Kurs Nauczycielski. Następnie  podjęła pracę w zawodzie nauczycielskim. Uczyła kolejno: w Leszczawce, Kuźminie i Wyszatycach w powiecie przemyskim. Pracując robiła zaocznie Studium Nauczycielskie, kierunek język polski w Przemyślu oraz Wyższe Studia Zawodowe w Rzeszowie. W 1966 roku powróciła do Dębowca i została zatrudniona w Szkole Podstawowej jako nauczycielka języka polskiego, gdzie pracowała do emerytury, czyli do 1989 roku. Będąc na emeryturze prowadziła działalność społeczną: przez 10 lat była przewodniczącą Stowarzyszenia Miłośników Dębowca i Okolicy, pisała artykuły do regionalnych gazet oraz działała w Gminnym Kole Gospodyń Wiejskich.