Stowarzyszenie Miłośników Dębowca i Okolicy

Copyright ©                                                                    
Z a r z ą d
 
PREZES                                 Małgorzata NOWAKOWSKA          

WICEPREZES                        Wojciech KAWA

SKARBNIK                             Stanisław GIERUT

SEKRETARZ                           Kinga SZOSTAK         

CZŁONKOWIE                       Andrzej DZIEDZIC (smdio@o2.pl)

 

Komisja Rewizyjna

PRZEWODNICZĄCY              Tadeusz Krupa

CZŁONKOWIE                      Danuta Szurek

                                           Wiesław Maczuga