Stowarzyszenie Miłośników Dębowca i Okolicy

Copyright ©                                                                    
Z a r z ą d
 
           PREZES                                Aleksandra KOZIK           

          WICEPREZES                        Jadwiga BRZOZOWSKA  

          SKARBNIK                             Marta MIKRUT                 

    SEKRETARZ                           Kinga SZOSTAK         

CZŁONKOWIE                       Krystyna BIELECH

                                                                                                   Andrzej DZIEDZIC (andrzejdziedzic@smdebowiec.pl)
 

Komisja Rewizyjna

PRZEWODNICZĄCY              Tadeusz Krupa

   CZŁONKOWIE                      Krystyna Kwilosz

                                            Wojciech Kawa