Stowarzyszenie Miłośników Dębowca i Okolicy

Copyright ©                                                                    

Niniejsza strona internetowa (Strona), w tym jej struktura oraz projekt graficzny, stanowią wyłączną własność Stowarzyszenia Miłośników Dębowca i Okolicy oraz podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r., Nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami). Kopiowanie elementów Strony, informacji, tekstów, zdjęć, czy też innych elementów graficznych, jak również znaków graficznych zamieszczonych na Stronie, do celów publicznych lub komercyjnych (m.in. w celu wykorzystania w całości, części lub w formie zmodyfikowanej w innych serwisach WWW, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej), bez uprzedniej pisemnej zgody , jest zabronione. Zgodę można uzyskać u Pana Andrzeja Dziedzica - członka Zarządu Stowarzyszenia.