Stowarzyszenie Miłośników Dębowca i Okolicy

Copyright ©                                                                    

Kwesta 2017

1 listopada 2017r członkowie Stowarzyszenia Miłośników Dębowca i Okolicy  przeprowadzili na cmentarzu parafialnym w Dębowcu kwestę, z której środki przeznaczone zostaną na remont otaczanego czcią Chrystusa Ukrzyżowanego ze „Szpitalki”. Figura ostatnio odnawiana  z prywatnych środków przed ponad 20. laty wymaga konserwacji. O pilnej potrzebie zabezpieczenia rzeźby świadczy  chociażby odpadająca płatami polichromia. Planowana gruntowna konserwacja ma być prowadzona przez pracownię konserwatorską w Krośnie i ma rozpocząć się jeszcze w tym roku tak, by figura wróciła na swoje miejsce  być może już wiosną przyszłego roku.  Prace zmierzać będą również w tym kierunku, by  zabezpieczyć figurę przed niszczącymi promieniami słońca i wysoką temperaturą.

Kwesta przyniosła  kwotę  4 752, 94 zł oraz 20 $ USA. Jest to niespełna  połowa planowanych kosztów. W zależności od stanu finansowego pozostałą kwotę Stowarzyszenie zamierza wyłożyć z własnych środków.

Wszystkim ofiarodawcom  wyrażamy   wdzięczność  za poparcie tej inicjatywy i dziękujemy za przekazane  w czasie kwesty ofiary.

                                              

                                               Zarząd Stowarzyszenia