Stowarzyszenie Miłośników Dębowca i Okolicy

Copyright ©                                                                    

Święto Gwardii Narodowej w Dębowcu

15 sierpnia, w dniu Święta Wojska Polskiego, swoje święto obchodzi również Gwardia Narodowa w Dębowcu, jedna z najstarszych organizacji  tego typu   w Polsce, zwana popularnie „Gwardią Dębowiecką”. Tego dnia gwardziści wystawili posterunek  przy pomniku poświęconym  uczestnikom wojny obronnej w 1939r. – 2 Kompanii Obrony Narodowej Dębowiec - przy „Starej Szkole”.

  Gwardia jest chlubą Dębowca i w  jej wielowiekowej historii czynnie uczestniczyli obywatele miasteczka.Odnowiona dzięki staraniom proboszcza Zbigniewa Czuchry przy obchodach 650 rocznicy nadania praw miejskich, obecnie stanowi oddział terenowy Stowarzyszenia.