Stowarzyszenie Miłośników Dębowca i Okolicy

Copyright ©                                                                    

Jan Gierlak wicedziekan i proboszcz dębowiecki

         W dniu patrona parafii św. Bartłomieja zakończyła się 6. letnia posługa ks. Jana Gierlaka MS na stanowisku  proboszcza parafii dębowieckiej.  Był on jednocześnie wicedziekanem Dekanatu Dębowieckiego, który to urząd w tej formie wrócił do Dębowca  po ponad 40 latach, od czasów ks. Franciszka Kasaka. Jego osoba zapisuje się w historii parafii w  pierwszym rzędzie proboszczów – budowniczych, zostawiających trwały ślad w parafii; obok ks. Jana Wójtowicza oraz ks. Edwarda Cieśli MS. Dzięki jego staraniom dębowiecka świątynia parafialna  nabrała nowego blasku – przeprowadził  jej praktycznie gruntowny remont od wymiany pokrycia dachu poczynając, poprzez nowe tynki i nową elewację, aż na izolacji pionowej kończąc. Wewnątrz kościoła przeprowadzona została modernizacja prezbiterium, remont zakrystii północnej,  osuszone zostały tynki po zerwaniu boazerii, wymieniona została instalacja elektryczna  oraz nagłośnienie, którym objęto także plac kościelny. Na wieży zainstalowany został zegar elektroniczny, wybijający godziny i wygrywający melodie religijne.  Dokończył także remont budynków plebanii oraz zagospodarował teren wokół nich tak przed budynkiem mieszkalnym, zakładając nowe założenie ogrodowe, jak i za budynkiem gospodarczym, organizując  miejsce spotkań rekreacyjnych. Remontu doczekała się także  stojąca przed plebanią zabytkowa figura św. Floriana. Za jego kadencji  przebudowie poddana został również kaplica w Łazach Dębowieckich. Najbardziej jednak spektakularnym jego osiągnięciem niewątpliwie  jest nadanie nowego wyglądu  kościołowi Św. Krzyża, pełniącemu obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Prace przy nim miały charakter kapitalnego remontu i obejmowały tak wymianę konstrukcji dachowej oraz jego pokrycia, jak i   wykonanie nowej elewacji zewnętrznej. Wnętrze otrzymało  nową instalację elektryczną, nowe drewniane sklepienie oraz nowy wystrój. Odsłonięte znaczne partie  kamienia, z którego wybudowano świątynię, nowe tynki, nowy chór i  renowacja ołtarza  nadały kościołowi interesujący wygląd. Dzięki życzliwości i poparciu ks. Jana Stowarzyszenie Miłośników Dębowca mogło przeprowadzić  na cmentarzu remont i renowacje ponad 50  najstarszych nagrobków. Zawsze też z otwartością i życzliwością odnosił się do działań Stowarzyszenia, szczególnie na gruncie zgłębiania przeszłości miejscowości w oparciu o archiwa parafialne. Kontrowersje  wzbudzać może  natomiast zakres wycinki drzew, dokonanej  na cmentarzu, który uprzednio miał charakter parku. Niewątpliwie jednak obecnie mniej wysiłku wymagać będzie utrzymanie  na nim porządku.

Podejmowane przez ks. J. Gierlaka prace budowlane były jego pasją; sam nie stronił od osobistego wykonywania części z nich, angażował się mocno w zdobywanie niezbędnych środków finansowych, a co najważniejsze – doprowadzał do ich finalizacji, co w ostatnich czasach nie jest rzeczą powszechną. Bezsprzecznie – nie dokonane zostały by te dzieła bez wsparcia i aktywności ze strony   mieszkańców parafii, niemniej to jego zasługą jest kierowanie tymi zamierzeniami.  Pozostawił po sobie w Dębowcu trwały ślad.

Decyzją przełożonych zakonnych jego dębowiecka posługa została zakończona; pozostaje więc wdzięczność za podjęcie tego ogromnego trudu oraz życzenia, by w nowym miejscu posługi kapłańskiej otaczała go życzliwość ludzka i opieka Stwórcy, i by Dębowiec zachował w życzliwej pamięci.