Stowarzyszenie Miłośników Dębowca i Okolicy

Copyright ©                                                                    

Oznakowanie  obiektów zabytkowych.

Przed wakacjami, staraniem Stowarzyszenia, przy najważniejszych obiektach zabytkowych Dębowca, umieszczone zostały tablice informacyjne, nawiązujące kształtem do istniejących już przy kościele parafialnym i na cmentarzach –parafialnym i cholerycznym. Znalazły się na nich krótkie informacje o dacie powstania obiektów, ich fundatorach, przeznaczeniu oraz losach. Obok tekstu umieszczone zostały   ilustracje, pokazujące  przeszły wygląd obiektów. Tablice umieszczone zostały przy: kapliczce Balów na Dąbrowie, kapliczce Chochołkowej na II Kopaninach, Mikołajku, kapliczce na Zapłociach, szpitalce oraz figurach  św, Floriana w rynku i przy plebani. Spodziewamy się, że ta inicjatywa pozwoli przybliżyć mieszkańcom i przyjezdnym  ten fragment historii Dębowca i jego najstarszych obiektów.