Stowarzyszenie Miłośników Dębowca i Okolicy

Copyright ©                                                                    

Prace na  dębowieckim cmentarzu

Zebrane w czasie kwesty organizowanej w dzień Wszystkich Świętych 2015r. pieniądze pozwoliły na przeprowadzenie dalszych prac na cmentarzu. 

W pierwszej kolejności  remont przeszedł grób powstańca z 1863r. Karola Mędrka. W miejsce dotychczasowej, w zasadzie prowizorycznej, mogiły powstał nagrobek zaopatrzony w dębowy krzyż  nawiązujący kształtem do umieszczonego na grobie po śmierci K. Mędrka w 1919r.

 Ponadto remontem objęto grób Julii Męskiej, matki byłego proboszcza Zygmunta Męskiego, postaci bardzo zasłużonej dla Dębowca, Stanisławy Jędracha, wieloletniej gospodyni dziekana Kasaka / nowa tablica w miejsce zniszczonej /, zdewastowany grób Szylkiewicza, stworzony przez proboszcza J. Gierlaka  symboliczny grób, w którym pochowano kości  pogrzebanych na byłym cmentarzu, odkryte w trakcie remontu placu kościelnego. Na grobie tym posadowiony został Chrystus frasobliwy oraz umieszczona stosowna tablica. Ponadto na ścianie zakrystii kościoła św. Krzyża  umieszczona została tablica pamiątkowa poświęcona  ks. prałatowi Janowi Kopystyńskiemu, którego szczątki spoczywają w krypcie pod tą zakrystią. To jedyny proboszcz dębowiecki, spoczywający na cmentarzu, który dotąd nie był upamiętniony, a którego miejsce pochówku udało się zlokalizować kilka lat temu. Swoje miejsce znalazł też jeden z najstarszych nagrobków na dębowieckim cmentarzu, pochodzący z ok. 1849r. obelisk poświęcony Mariannie Pykoszowej, odnaleziony w ołtarzu, w trakcie remontu kościoła św. Krzyża. Dotąd większość tych opuszczonych  grobów istniała jedynie dzięki opiece osób trzecich. W planach remontowych Stowarzyszenia jest jeszcze odnowienie krzyża przydrożnego stojącego   przy polnej drodze do lasu, którego  stan  jest już krytyczny.

 

         Tego wszystkiego nie udało by się wykonać, gdyby nie życzliwość ofiarodawców, którym Stowarzyszenie ponownie składa podziękowanie.  Jednocześnie zwraca się do wszystkich  odwiedzających cmentarz z prośbą, by te i inne opuszczone groby nie stanowiły miejsca, gdzie pozbyć można się  czy to  zbędnych dekoracji nagrobnych, czy zużytych zniczy.