Stowarzyszenie Miłośników Dębowca i Okolicy

Copyright ©                                                                    
,

Św. P. Krystyna Bielech

13 lutego 2021 zmarła Krystyna Bielech, zasłużony pedagog, społecznik i regionalistka. Urodziła się 13 maja 1936 r. we Lwowie. Do rodzinnego Dębowca wróciła w 1940r. Tu uczyła się w szkole podstawowej, noszącą wówczas imię Kazimierza Pułaskiego, a następnie kontynuowała naukę w liceum ogólnokształcącym w Jaśle, które ukończyła w 1953r. Po maturze uczyła się w ramach Państwowego Kursu Nauczycielskiego, a potem podjęła prace w zawodzie. Uczyła w szkołach podstawowych w Leszczawce, Kuźminie i Wyszatycach w powiecie przemyskim. W trakcie pracy zawodowej zaocznie uzupełniła kwalifikacje pedagogiczne w Studium Nauczycielskim w Przemyślu oraz studiując w Wyższej Szkole Zawodowej w Rzeszowie i zdobywając ostatecznie kwalifikacje do nauczania języka polskiego.

W 1966 r. wraz z rodziną wróciła do Dębowca i podjęła pracę w miejscowej szkole podstawowej ucząc aż do emerytury w 1989r. języka polskiego. Pełniła też funkcję wizytatora w zakresie nauczania tego przedmiotu.

Szczególnie po przejściu na emeryturę rozwijała swoje pasje pozazawodowe jako społecznik i regionalistka. W 1996r. uczestniczyła w założeniu Stowarzyszenia Miłośników Dębowca i Okolicy, a po dwóch latach objęła funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia i kierowała jego pracami przez kolejnych 10 lat. Szczególnie aktywnie działała w przygotowaniu przypadających na 1999r. uroczystości jubileuszu 650 - lecia nadania Dębowcowi przez króla Kazimierza Wielkiego praw miejskich magdeburskich. Wspólnie z ówczesnym proboszczem ks. Zbigniewem Czuchrą pracowała nad reaktywacją Gwardii Narodowej zwanej popularnie Gwardią Dębowiecką, a także przy rekonstrukcji zniszczonego w II wojnie pomnika Adama Mickiewicza, który po odbudowie odsłaniała. Po uroczystościach jubileuszowych opracowała album „Dębowiec dawnej i dziś” zawierający zdjęcia dawnej i współczesnej miejscowości i przypominający wybitnych dębowczan. Inicjowała też szereg działań związanych z popularyzowaniem historii i tradycji dębowieckiej, organizując spotkania z ludźmi nauki i kultury. Prowadziła działalność popularyzatorską wśród młodzieży szkolnej jak i poprzez liczne artykuły zamieszczane w prasie regionalnej, w których przypominała też ważne dębowieckie rocznice oraz postacie związane z Dębowcem i zasłużone dla jego historii. Pracowała w kolegium redakcyjnym wydawanego przez parafię „Głosu św. Bartłomieja”. Ponadto pisała wiersze poświęcone miedzy innymi wierze, rodzinie, ważnym wydarzeniom, wspomnieniom, rodzinnej ziemi. Ich tomik wydało Koło Gospodyń Wiejskich, w którym również działała.

Krystyna Bielech pożegnana została w dniu 16 lutego 2021r. i spoczęła w swojej ukochanej dębowieckiej ziemi na miejscowym cmentarzu.