Stowarzyszenie Miłośników Dębowca i Okolicy

Copyright ©                                                                    


Film o bracie Bronisławie z Dębowca

         Na pierwszym  w tym roku spotkaniu zorganizowanym w Stowarzyszeniu  zaprezentowany został fabularyzowany dokument o bracie Bronisławie Glancu, członku zgromadzenia Misjonarzy Saletynów.  Jego autorem jest Rafał Gużkowski, a w postać bohatera, w części fabularyzowanej, wcielił się
Wojciech Niezgoda, gość spotkania.  Film pokazuje  ”braciszka”, jak o nim mówiono,  z jego pasjami i czynami. Szczególnie cenne są wspomnienia o nim tych, którzy  nie tylko zetknęli się z nim, ale i korzystali z jego wiedzy medycznej, zawdzięczając jej wyzdrowienie. Gość spotkania przybliżył okoliczności powstawania filmu i ciekawe epizody związane z jego realizacją. 

Brat Bronisław Glanc to postać wyjątkowa, mimo upływu 30 lat od śmierci, nadal pozostająca w życzliwej pamięci i wdzięczności nie tylko mieszkańców Dębowca.

Urodził się 14.09.1906r. w Wójcinie  w poznańskiem.   Tam kształcił się  w szkole powszechnej, a w 1925r. w Strzelnie uzyskał  tytuł mistrza krawieckiego i otworzył  własny zakład. Pod wpływem  lektury „Posłańca Matki Bożej Saletynskiej”, czasopisma wydawanego przez osiadłych w Dębowcu Misjonarzy MBS, a szczególnie ogłoszenia o  rekrutacji  do nowicjatu w charakterze braci zakonnych, zdecydował się na dalsze życie zakonne. Do Dębowca trafił 8.03,1926r. i spędził tu czas aż do śmierci 2.10. 1986r. Szczególne zasługi położył  w pracy w Kancelarii Apostolskiej, której też przez 22 lata dyrektorował. Kancelaria była pośrednikiem pomiędzy  sanktuarium i czcicielami płaczącej Pani z La Salette.  Do jej podstawowych obowiązków należała współpraca z redakcją „Posłańca” poprzez zdobywanie nowych prenumeratorów,  prowadzenie obszernej korespondencji i rozszerzanie kultu MBS za pomocą broszur, obrazków  i literatury religijnej. 

Od początku swojego pobytu w zakonie stał się gorącym orędownikiem kultu MBS i jednym z  inicjatorów  budowy kalwarii saletyńskiej oraz urządzenia kaplicy  Matki Bożej Płaczącej. Wśród mieszkańców Dębowca oraz bliższej i dalszej okolicy jego postać pamiętana jest jednak przede wszystkim z pomocy medycznej, jakiej udzielam wszystkim potrzebującym.

Wiedzą medyczną zainteresował się w czasie II wojny. Czerpał ją z książek,  z pracy z lekarzem niemieckim stacjonującym wówczas w budynkach klasztornych,  przy tym  stale ją  pogłębiał. Cieszył się ogromnym zaufaniem  ogromnej rzeszy pacjentów, a jego wiedzę doceniali także profesjonalni medycy. Do klasztoru po jego pomoc zjeżdżały tłumy. Nigdy nie żądał ani nie pobierał wynagrodzenia – przekazywane dary – z reguły artykuły żywnościowe – przeznaczane były na potrzeby wspólnoty.  Działalność medyczną prowadził również po wojnie. Z tego powodu spotykały go szykany ze strony ówczesnych władz i zakaz wykonywania praktyk medycznych, z reguły łamany za zgoda władz zakonnych. Zawsze  pomoc medyczną łączył  z głęboką wiarą w pośrednictwo Matki Bożej.

Z domu rodzinnego wyniósł głęboki patriotyzm. Jego owocem była szeroka pomoc udzielana w czasie wojny ruchowi oporu. Znajomość  języka niemieckiego i odwaga  niejednokrotnie  uchroniła mieszkańców Dębowca i okolicy przed represjami okupanta. Nieraz narażał przy tym swoje życie. Jako szef  powiatowy „Zielonego Krzyża”, zajmującego się  organizacją opieki sanitarno – medycznej  dla oddziałów Batalionów Chłopskich szkolił sanitariuszki i razem z nimi  ratował ludzi.

  Osobną pasją brata Bronisława była fotografia, której poświęcał wiele czasu w swojej pracowni urządzonej w „domu Maksymina”, budynku należącym do klasztoru. Tam przygotowywał  nie tylko  obrazki szerzące kult MBS, kartki okolicznościowe, ale i zdjęcia z uroczystości religijnych na potrzeby zakonu i mieszkańców.

 W pamięci mieszkańców, mimo upływu lat, pozostaje  nie tylko jako  gorliwy czciciel MBS, ale przede wszystkim jako człowiek niezwykle pogodny, życzliwy, zawsze gotowy nieść pomoc i pociechę, człowiek święty, który swoim życiem pokazał co znaczy być prawdziwym chrześcijaninem i człowiekiem  przyzwoitym.

         

Postać brata Bronisława i jego życie    przybliża  książka ks. Piotra Jamioła MS „ Nasz  brat Bronisław z Dębowca”, wydana w 2007r. Z wymienianej pozycji pochodzą zdjęcia   ilustrujące tekst.