Stowarzyszenie Miłośników Dębowca i Okolicy

Copyright ©                                                                    

Spotkanie z dyrektorem Magurskiego Parku Narodowego

         Od początku swojej działalności Stowarzyszenie organizuje spotkania z ludźmi nietuzinkowymi. Gościli w Stowarzyszeniu poeci, regionaliści, historycy. Tym razem, w dniu 23 listopada  br,  miało miejsce spotkanie z dyrektorem Magurskiego Parku Narodowego Andrzejem Czaderną, od niedawna również mieszkańcem Dębowca.  W jego ramach, z ciekawej prezentacji wizualnej przedstawiona  została historia parku, założenia leżące u podstaw jego powstania oraz funkcji ochronno – edukacyjnej.  Park, leżący również w granicach gminy dębowieckiej, powstał  w listopadzie 1994r. Objął najbardziej reprezentatywną część Beskidu Niskiego, w granicach pasma Magury Wątkowskiej, Mareszki  aż po Pasmo Graniczne i masyw Baraniego w stronę Przełęczy Dukielskiej. Tereny te obejmują najlepiej zachowaną szatę roślinną i faunę, szczególnie buczynę karpacką oraz ekosystem łąk. Na tym terenie gniazduje ponad 110 gatunków ptaków  z orlikiem krzykliwym oraz orłem przednim na czele. W lasach spotkać można niedźwiedzia brunatnego, wilka, łosia, jelenia, rysia oraz żbika, nie licząc całkiem sporej   grupy drobniejszej zwierzyny, płazów i gadów. Osobnym dobrem są niezwykłe walory krajobrazowe  z urokliwymi dolinami, pełnymi wodospadów potoków oraz wychodniami piaskowca magurskiego. Najcenniejsze obszary chronione są rezerwatami oraz obszarami ochrony ścisłej – Zimnej Wody, Magury i Kamienia.  Poprzedni mieszkańcy Beskidu Niskiego  pozostawili  po sobie ślady w postaci kapliczek i figur przydrożnych. Wtopione w krajobraz stanowią dodatkowy  argument dla wędrówki po szlakach wytyczonych w parku. Walory MPN poznać można w Ośrodku Edukacyjnym i Muzeum w Krempnej.

         Sądząc po zainteresowaniu tematem spotkania oraz niezwykle interesującym jego przebiegiem spodziewać się można, że ten leżący na wyciągnięcie ręki niezwykle cenny teren, będzie celem liczniejszych  odwiedzin.