Stowarzyszenie Miłośników Dębowca i Okolicy

Copyright ©                                                                    

Właściciel Dębowca w bitwie pod Grunwaldem

           Na obrazie Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem” pomiędzy księciem Witoldem i Zawiszą Czarnym widnieje  dzierżący wielką chorągiew z białym orłem oraz dmący w róg rycerz. To Marcin ( Marcisz ) z Wrocimowic, starostwa łowicki i chorąży krakowski. Z pochodzenia był prawdopodobnie małopolskim Niemcem, pieczętującym się herbem Półkozic. Wrocimowiece, obecnie wieś w powiecie proszowickim,  utracił około 1399 roku, ale nadal się nimi podpisywał. W bitwie pod Grunwaldem  znalazł się w najważniejszej z 50 polskich chorągwi / podstawowej w średniowieczu jednostce organizacyjno – taktycznej wojska / - wielkiej chorągwi krakowskiej, dzierżąc najważniejszą chorągiew polską. W jej szeregach znalazło się w pierwszym rzędzie dziewięciu najsławniejszych rycerzy, mających niezwykłe zasługi i doświadczenie bojowe. Poza Marcinem byli tam między innymi Zawisza Czarny z Garbowa czy Florian z Korytnicy.  Tak Marcin jak i pozostali rycerze uwiecznieni zostali przez Jana Długosza w jego kronikach, a także na kartach  Krzyżaków Henryka Sienkiewicza, dającego miedzy innymi opis próby zdobycia wielkiej chorągwi krakowskiej.  Marcin z Wrocimowic także dyplomatą i posłował do papieża.
       Około 1430 roku został wójtem i tenutariuszem / dzierżawcą  / Dębowca, tu zmarł w 1442r. W Opisie powiatu jasielskiego ks. Władysław Sarna podaje, że około 1435 r. Marcin          / Marcys / z Wrocimowic toczył spór ze szlachetnym Mikołajem, wójtem, jakoby podburzał kmieci, że nie chcieli pracować Marcysowi.  Mogłoby to świadczyć, że urząd wójta i dzierżawcy nie zawsze łączony był w jednym ręku.
          Jego syn, urodzony około 1420r,   również Marcin tytułował się tak nazwą Wrocimowic  jak i Dębowca. Tak jak ojciec był rycerzem oraz dyplomatą. Razem z królem Władysławem  zwanym Warneńczykiem brał udział w Bitwie pod Warną i dostał się do niewoli tureckiej. Miał w niej spędzić około 20 lat;  potem na dworze Kazimierza Jagiellończyka został  pisarzem generalnym ziemi krakowskiej i stolnikiem krakowskim. Posłował na dwór miśnieński, czeski, papieski /  w sprawie zatwierdzenia Jana Rzeszewskiego na stolice biskupią krakowską. Wreszcie, w 1476r.  wysłany został na dwór sułtana Mahmeta II. Ponownie posłował do Konstantynopola w 1478r. Kilka lat później, w 1484r. Marcin z Dębowca został kasztelanem połanieckim. W 1502r. czuwa nad bezpieczeństwem i obroną Biecza, w którego okolicy miał duży majątek.
Data śmierci Marcina z Dębowca nie jest dokładnie znana, ale przyjmuje się, że miało to miejsce po 1502r.


        


 

 
     

 
                                 
 
  
                                             
.