Stowarzyszenie Miłośników Dębowca i Okolicy

Copyright ©                                                                    
W dniu 6 października 2017 r. Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Dębowca i Okolicy w Dębowcu powołał
II Oddział Terenowy Stowarzyszenia pod nazwą Klub Strzelectwa Sportowego „Gwardzista” w Dębowcu.

      Celem Oddziału będzie prowadzenie działalności sportowej w zakresie strzelectwa sportowego. Nawiązujemy do tradycji Gwardii Narodowej w Dębowcu, jednej z najstarszych organizacji niepodległościowych o charakterze wojskowym w Polsce. Gwardia została założona przez konfederatów barskich z Litwy i Kresów, którzy chroniąc się przed prześladowaniem Rosjan, osiedlili się w Dębowcu, wcześniej obozując w Beskidzie Niskim pod komendą gen. Kazimierza Pułaskiego. Gwardia Narodowa w Dębowcu  chlubnie zapisała się w walkach o wolność, biorąc udział w powstaniu listopadowym, Wiośnie Ludów, powstaniu styczniowym, Legionach Polskich, wojnie obronnej 1939 r. i konspiracji.   

 

       W okresie swojej działalności Gwardia aktywizowała społeczeństwo w walce o niepodległość, miała na celu utrzymanie świadomości narodowej, rozbudzanie patriotyzmu, dążenie do wolności, przygotowanie bojowe drogą szkoleń i ćwiczeń natury wojskowej. W czasach nam współczesnych ważne jest kultywowanie tradycji Gwardii, w celu kształtowania postaw patriotycznych i obronnych społeczeństwa.


 
  • Zarząd Klubu Strzelectwa Sportowego "Gwardzista" w Dębowcu

              Wojciech Kawa – Prezes

             Stanisław Gierut – Sekretarz

            Wiesław Maczuga - Skarbnik

 

  • Zawody strzeleckie >>>
 
  • Treningi strzeleckie >>>