Stowarzyszenie Miłośników Dębowca i Okolicy

Copyright ©                                                                    

Kapliczka Chochołkowa

            Stojąca na skrzyżowaniu  dróg na II Kopaninach  drewniana kapliczka  jest jednym z najstarszych obiektów tego typu w parafii. Powstała około 1865r. przy czym pierwotnie i kształtem i miejscem usytuowania  różniła się od obecnej.   Postawił ją na swoim gruncie, przy starej drodze,  Wincenty Chochołek, kiedy stracił zarówno trzech synów jak i żonę  Wiktorię ze Skickich. Chodził tam codziennie się modlić  i szukać ukojenia w bólu.  Kapliczka na bazie prostokąta przykryta była dwuspadowym, krytym gontem dachem. Do środka prowadziły drzwi, kończone oślim grzbietem, z wyciętym pośrodku krzyżem. Całość była szalowana.  Po jego śmierci  grunt z kapliczką nabyli Krupowie. Po komasacji, gdy grunt przypadł komu innemu, przenieśli ją do swojego ogrodu. W starym kształcie przetrwała do lat  70. Nad wejściem miała płaskorzeźbę Trójcy Przenajświętszej, w środku  obraz zwiastowania. Trójcę skradziono, a obraz przez wiele lat od tej kradzieży przechowywali mieszkańcy Kopanin. Za czasów ks. Edwarda Cieśli dach dwuspadowy zastąpiono czterospadowym, stożkowym. W środku umieszczono obraz MB Częstochowskiej, przy którym gromadzili się mieszkańcy na majówki. Kolejnego gruntownego remontu doczekała się kapliczka z inicjatywy ks. Zbigniewa Czuchry w 1999r. Zachowano jej kształt, odnawiając szalunek, dach oraz ustawiając drewniany płot wokół. Wszystkie prace wykonywali mieszkańcy Kopanin, dla których obiekt ten jest  niezwykle ważny. Przy nim w Wielką Sobotę święcone są pokarmy, w maju nadal kultywowany jest coraz rzadszy zwyczaj majówek, w czasie których brzmią najpiękniejsze pieśni maryjne. Zawsze spotkać tam można świeże kwiaty.
 
 
 

W niedzielę  29 kwietnia 2012r.  wikariusz dębowieckiej parafii ks. Marian Mordarski , w obecności licznie zgromadzonych mieszkańców Kopanin, odprawił  mszę świętą, w trakcie której poświęcił  wrócony do kapliczki i odnowiony  obraz  zwiastowania NMP. Może, z czasem, nad wejściem zawiśnie także Trójca Święta, jak za czasów fundatora.