Stowarzyszenie Miłośników Dębowca i Okolicy

Copyright ©                                                                    

Koncert Chopinowski

W bieżącym roku przypada 200. rocznica urodzin Fryderyka Chopina. Z tej okazji - w ramach obchodzonego Roku Chopinowskiego – ma miejsce szereg wydarzeń kulturalnych, promujących polska kulturę, w szczególności związanych z osobą i twórczością wybitnego kompozytora polskiego.
Stowarzyszenie Miłośników Dębowca i Okolicy organizowanym w dniu 4 września koncertem fortepianowym chce wpisać małą cząstkę w te obchody.
Utwory W. A. Mozarta, F. Schuberta i F. Chopina zagra Pani Marta Kulig, absolwentka Warszawskiej Akademii Muzycznej w klasie prof. Jana Ekiera, rodzinne związana z Dębowcem, koncertująca w kraju i za granicą.
Koncert ma związek również z odbywającym się tego dnia także w Dębowcu zjazdem Rodziny Pawłowskich, Martynowskich, Wiśniewskich i Wiśniowskich, w ramach którego w miejscowej szkole podstawowej odsłonięte zostaną medaliony wybitnych dębowczan - prof. Stanisława Pawłowskiego, patrona szkoły oraz Aleksandra Wiśniewskiego – jej długoletniego przedwojennego kierownika.