Stowarzyszenie Miłośników Dębowca i Okolicy

Copyright ©                                                                    
Koncert w Sanktuarium MBS

Staraniem Stowarzyszenia oraz ks. kustosza dębowieckiego sanktuarium saletyńskiego po mszy wieczornej w dniu 7 maja br. miał miejsce koncert słowno – muzyczny, poświęcony 100. leciu pobytu księży misjonarzy saletynów w Dębowcu. O roli sanktuarium i jego wpływie nie tylko na miejscowe życie powiedziano już w innych miejscach sporo. Fakt zorganizowania koncertu w roku jubileuszowym jest jedynie skromnym wyrazem wdzięczności za pobyt saletynów w Dębowcu, ich posługę i pracę. Dzięki nim a w szczególności dzięki rosnącemu kultowi Pojednawczymi Grzeszników Dębowiec znany jest szeroko w kraju i poza jego granicami.

Wykonawcami koncertu byli - Jacek Kulig, znany krakowski mistrz gry na organach oraz znawca tych instrumentów, prowadzący działalność pedagogiczną i naukową w Katedrze Organów Akademii Muzycznej w Krakowie, stypendysta rządu belgijskiego oraz laureat Ogólnopolskiego Konkursu Organowego, występujący tak w kraju oraz poza jego granicami, wieloletni organista w bazylice paulińskiej na krakowskiej Skałce, oraz jego syn Marcin Kulig – wiolonczelista, uczeń w Hoch – Musik – Schule „Mozartem” w Salzburgu oraz absolwent krakowskiej Akademii Muzycznej, nagradzany w Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kameralnych we Wrocławiu, specjalizujący się w interpretacji muzyki kameralnej i koncertujący również poza granicami.

Warto dodać, że w skład muzykującej rodziny wchodzi także Marta Kulig – pianistka i pedagog Akademii Muzycznej w Krakowie, która w ubiegłym roku prezentowała w Dębowcu utwory Chopina.

Ponadto pięknym słowem poezji, poświęconym tak muzyce jak i Maryi raczył zebranych ks. Zbigniew J. Czuchra MS, były proboszcz dębowiecki, znany z twórczości poetyckiej, człowiek pięknego i mądrego słowa.

W programie koncertu znalazły się znane utwory kompozytorów dawnych oraz przełomu XIX i XX w: preludium i fuga g – mol Diderika Buxtehude, preludium chorałowe „ Nun komm der Heiden Heiland”, chorał z koncertu nr 147 „ Jesus bleibet meine Freude” oraz Sarabanda i Bouree z suity C – dur na wiolonczelę solo Jana Sebastiana Bacha a także 4. częściowa sonata na wiolonczelę i organy Georga Philipa Telemanna i Piece heroigue Cesara Francka.

Ks. Z. Czuchra natomiast przedstawiał swoje wiersze poświecone Madonnie saletyńskiej z Dębowca, Rzeszowa i Gdańska, zauroczeniu muzyką oraz inspirowane kultem Maryi. Przy tej okazji prezentował swoje najnowsze wydawnictwo - tomik wierszy i przemyśleń, zatytułowany „Czasu cienka nić”.

Koncert zgromadził liczne grono słuchaczy i przyjęty został gromkimi oklaskami a także słowami wdzięczności za jego zorganizowanie i poświecenie rocznicy saletyńskiej skierowanymi w imieniu społeczności zakonnej przez ks. kustosza Romana Grądalskiego MS.