Stowarzyszenie Miłośników Dębowca i Okolicy

Copyright ©                                                                    

Maria Konopnicka w Żarnowcu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pierwsze w nowym roku spotkanie w Stowarzyszeniu poświęcone było  Marii Konopnickiej i jej związkom z ziemią krośnieńską. Gościem spotkania był bowiem Paweł Bukowski, dyrektor Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. Połączona z pokazem multimedialnym prelekcja  poświęcona była szczególnie temu fragmentowi życiorysu wybitnej polskiej poetki, który łączył się z Darem Narodowym – dworkiem w Żarnowcu, przekazanym w 1903r. w 25 lecie jej pracy pisarskiej.  Gość Stowarzyszenia  przedstawił ideę tego daru, zapoczątkowaną inicjatywą Czytelni Kobiet w Krakowie oraz udział Elizy Orzeszkowej w tym przedsięwzięciu. Ostatecznie  z 36  miejscowości, w których znajdowały się obiekty  proponowane do zakupu, i spełniające  tęsknotę poetki „za choćby jednym własnym drzewem”, wybrany został – także ze względów politycznych – obiekt  na obszarze zaboru austriackiego,  najmniej restrykcyjnego wobec objawów polskości. XVIII wieczny dworek i 3 ha park zakupione zostały od  Jadwigi z Czeczelów Biechońskiej. Uroczyste powitanie poetki miało miejsce  8.09.1903r. na stacji kolejowej w Jedliczu. Konopnicka  i jej przyjaciółka Maria Dulębianka, znana malarka przełomu wieków, zajmowały dworek  do 1910r. Po śmierci poetki dworek należał do jej córek. Zofia Mickiewiczowa w testamencie z 1956r. przekazała  dworek i park  narodowi polskiemu. W 1957 r. powołano Muzeum  Marii Konopnickiej, które gromadzi  autentyczne obiekty z zakresu literatury polskie, sztuki i dziedzin pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem  twórczości poetki. Posiada liczne unikalne wydania dzieł M. Konopnickiej, jej listy, adresy hołdownicze i dary związane z jubileuszem  ćwierćwiecza pracy twórczej autorki Roty. Zbiory zawierają również  oryginalne ilustracje  do utworów Konopnickiej oraz dokumenty dotyczące jej córek, spoczywających na jedlickim cmentarzu.  Ma nadto największy zbiór obrazów Marii Dulębianki. Całość, ciągle wzbogacana o nowe nabytki, udostępniana jest czy to w formie wystaw stałych w dworku i lamusie, czy na wystawach czasowych. Muzeum  prowadzi bogatą działalność kulturalną, w tym organizuje corocznie cieszący się niesłabnącym powodzeniem festiwal, w ramach którego  w Żarnowcu prezentowane są najpiękniejsze operetki, arie operetkowe, spektakle teatralne oraz recitale  wybitnych artystów polskich.

         Ciekawie prowadzoną opowieść wzbogacały prezentacje zdjęć związanych z żarnowieckim okresem życia poetki, zbiorów muzeum oraz filmu poświęconego  historii Daru Narodowego i działalności muzeum.

         Ponieważ  spotkanie miało miejsce w okresie kolędowym, uświetnił je występ grupy  kolędniczej nowicjuszy Zgromadzenia Misjonarzy Saletynów z dębowieckiego klasztoru.

Zdjęcia dotyczące poetki i muzeum pochodzą z materiałów wydawanych przez Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu