Stowarzyszenie Miłośników Dębowca i Okolicy

Copyright ©                                                                    

 Pożegnanie ks. Mariana Mordarskiego

    W  ostatnich dniach czerwca br, nagłą decyzją przełożonych przerwana została posługa duszpasterska w dębowieckiej parafii ks. Mariana Mordarskiego.  Dopiero jednak w trakcie sumy odpustowej w dzień św. Bartłomieja, w dniu 24 sierpnia, była możliwość podziękowania Mu za 10 lat spędzonych w Dębowcu. Mszę, jako główny celebrans, przyjechał odprawić już z nowej placówki w Mysłowicach, gdzie objął funkcję superiora tamtejszego domu zakonnego saletynów.  W trakcie mszy wygłosił także okolicznościowe kazanie, a po jej zakończeniu poprowadził procesję wokół kościoła.
    Ks. Marian był w Dębowcu postacią nietuzinkową. Przez cały okres swojego pobytu pełnił funkcję wikariusza  oraz prowadził kancelarie parafialną. Ponadto prowadził lekcje religii, początkowo w dębowieckiej szkole podstawowej, a następnie w gimnazjum. Do jego obowiązków należało przygotowywanie młodzieży do sakramentu bierzmowania, prowadzenie parafialnego zespołu Caritas oraz poradni rodzinnej. Był nadto członkiem Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Przede wszystkim był  jednak człowiekiem pełnym ciepła, o wyjątkowej życzliwości i mającym dla każdego otwarte serce i dobre słowo. Jak niewielu znał problemy parafian i starał się je rozwiązywać. Nie dziwi zatem nie tylko ogromne zaskoczenie,      z jakim spotkała się nagła i niespodziewana decyzja przełożonych, jak i oczekiwanie na możliwość podziękowania mu za jego służbę w parafii. Konsekwencją pobytu w parafii mogły być równie szczere , jak Jego postawa, słowa wypowiedziane w trakcie sumy odpustowej tak przez przedstawicieli parafian jak i proboszcza ks. Jana Gierlaka.
    Także Stowarzyszenie Miłośników Dębowca i Okolicy winno jest ks. Marianowi wdzięczność, bo dzięki jego postawie  wzbogaciło się o cenne eksponaty. Przyłącza się więc do wszystkich ciepłych słów i dobrych życzeń dla ks. Mariana Mordarskiego wierząc, że dobro, jakie przekazywał innym zostanie mu w dwójnasób zwrócone.  

 
 
 
 

 

 

                                 
 
  
                                             
.