Stowarzyszenie Miłośników Dębowca i Okolicy

Copyright ©                                                                    
 

 
 
 
 
Trzecia kwesta na rzecz renowacji nagrobków
 
 
 
 
 
 

         W dzień Wszystkich Świętych w bramach cmentarza parafialnego w Dębowcu   członkowie Stowarzyszenia Miłośników Dębowca i Okolicy po raz trzeci  oczekiwali na hojność  odwiedzających groby bliskich.  I tym razem poza słowami poparcia dla idei ratowania starych nagrobków oraz zainteresowania zakresem prowadzonych prac a także uznania dla zmieniającego się wyglądu cmentarza,  nie zawiodła ofiarność. Przez cały dzień kwestowania zebrana została kwota  3 380 zł. Pozwala ona optymistycznie planować kolejny sezon remontowy i pracami obejmować kolejne nagrobki. Wśród  nich niewątpliwie znajdzie się dokończenie remontu  sarkofagu Szymona Dereniewicza, remont nagrobka Julii z Kopystyńskich Aleksandrowiczowej oraz  Kozubów. Być może uda się nadto uzupełnić pochodzące  jeszcze z czasów wojny ubytki w substancji kolejnych pomników a także zająć pochylonymi  nagrobkami Szubargów przy alei głównej. W ten sposób ratunek otrzymałyby najbardziej tego wymagające obiekty. Już poza sezonem remontowym odnowione zostały napisy na nagrobkach byłego proboszcza dębowieckiego i dziekana  Franciszka Kasaka, Szymona Dereniewicza oraz matki byłego proboszcza – Julii Męskiej.   Dla przyjezdnych kwestujący mieli nowo wydany folder o Dębowcu i Stowarzyszeniu.  Ponadto w październiku staraniem Stowarzyszenia  na cmentarzu stanęła tablica zawierająca jego historię  i  najważniejsze informacje o kościele św. Krzyża. Tego rodzaju informacje  staną także  na cmentarzu cholerycznym oraz przy kościele parafialnym.

         Zarząd Stowarzyszenia składa wszystkim serdeczne podziękowania za słowa wsparcia i datki.