Stowarzyszenie Miłośników Dębowca i Okolicy

Copyright ©                                                                    

Mikołajek

            To miejsce jeszcze kilkadziesiąt lat temu  leżało poza obrębem zabudowy. Dębowiec w tym miejscu kończył się na zabudowaniach klasztornych, parku podworskim i na nielicznych domach po przeciwnej stronie drogi.  Rozbudowa miejscowości w tym kierunku  określana była „ na nowym świecie” i ta nazwa przetrwała. Obecna zabudowa dawno przekroczyła stare rozstaje dróg, gdzie od niepamiętnych czasów stoi duża kapliczka „Mikołajek”. Jej powstanie  datowane jest  nawet na XVIII w. Najstarsze zdjęcia i przekazy sytuują ją pod okazałym dębem. Od początku była budowlą  kamienną, lepioną i bieloną. Czterospadowy  dach kryty był gontem.  Jej nazwa pochodzi od znajdującej się tu prawdopodobnie od początku istnienia  w jednej z górnych nisz figury św. Mikołaja. Przekazy nie mówią o sobie fundatora. Wiadomo jedynie, że z czasem należała do Pankiewiczów a później  Wodyńskich. Obecny swój wygląd kapliczka zawdzięcza remontowi z lat 70. XX w, który całkowicie zatarł poprzedni stan zewnętrzny. Pokrywa ją malowany na biało tynk, gont zamieniono na blachę. Nie ma też dębu, pod którym zawsze stała, nie ma starych figur z trzech  górnych  nisz – św. Mikołaja,  Jana Ewangelisty i Marii Magdaleny, skradzionych  zapewne przez  wielbicieli przydrożnych świątków po II wojnie. Zastąpiły je nowe, ludowe. Nie ma obrazu MB Częstochowskiej w dolnej, oszklonej niszy. W jej miejsce powieszono obraz MB Saletyńskiej. Nikt też już nie gromadzi się przy niej w majowe wieczory.

         Mikołajek  jeszcze przed  II wojną uznawany był za obiekt zabytkowy i ujęty w wykazie zabytków krakowskiego urzędu konserwatorskiego. Przy nim żegnano wyjeżdżających za pracą w ramach wielkich emigracji do Ameryki Północnej i Południowej w II połowie XIXw.  Służył także za schronienie dla orła ze sztandaru Gwardii Dębowieckiej. Kapliczka związana jest z dziejami Dębowca, mocno tkwi w świadomości dębowczan, a jej usytuowanie  powodowało powstanie określenia o położeniu „za Mikołajkiem”.