Stowarzyszenie Miłośników Dębowca i Okolicy

Copyright ©                                                                    

Narodowe  Święto Niepodległości

         Wpisując się w obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Stowarzyszenie Miłośników Dębowca i Okolicy wystąpiło z inicjatywą upamiętnienia trudu mieszkańców Dębowca w walce o państwowość. Inicjatywa przyjęta przez władze gminne skutkowała umieszczeniem na budynku „starej szkoły” granitowej tablicy z odpowiednią inskrypcją. 

Odsłonięta ona została w ramach gminnych uroczystości w dniu 11 listopada. Jej uzupełnieniem  jest wystawa przygotowana przez Stowarzyszenie, otwarta również w ramach wspomnianych uroczystości, poświęcona dębowieckim drogom do niepodległości. Prezentuje  dębowczan, uczestników I wojny światowej na różnych jej frontach. Poza zdjęciami z kart pocztowych nadawanych do rodziny zjednostek wojskowych  armii austro – węgierskiej,  także zdjęcia 

nadsyłane z frontu,zdjęcia cmentarzy wojennych, dokumenty związane z pobytem w niewoli carskiej na Syberii, dokumenty związane z ochotniczym zgłaszaniem się do  armii Józefa Hallera, a także strony gazet z lat 1915 – 1918 z informacjami o walkach i rodzącej się niepodległości.  Ze zdjęć spoglądają dębowczanie w armii cesarskiej, legioniści I kompanii, uczestnicy walk pod Verdun, Beresteczkiem,  żołnierze błękitnej armii, żołnierze na froncie włoskim i bałkańskim, uczestnicy walk z Ukraińcami w 1918r., I powstania śląskiego i odsieczy płk. Leopolda Lisa – Kuli, wojny bolszewickiej. 

 Są legioniści bracia Wojnowie, bracia Trzeciakowie, bracia Dykasowie, bracia Budziakowie, bracia Klimowiczowie, Żytkiewicze, Rucińscy, Gieruty, Biesiadzki i wielu innych.

Na podstawie informacji ks. Aleksandra Szerlągowskiego i danych z 10 listopada 1918r. w Dębowcu miało miejsce posiedzenie Rady Gminnej Miasteczka. Zachowany protokół tego posiedzenia, w trakcie którego ówczesny burmistrz Tomasz Misiołek witał wolną Polskę, jest również prezentowany na ekspozycji. Stowarzyszenie ma nadzieję, że ekspozycja przyczyni się do poszerzenia wiedzy o przeszłości szczególnie wśród młodzieży szkolnej i pokaże jak wielki wysiłek, a także  daninę krwi i życia dla wolnej Polski oddali nasi przodkowie. archiwów austriackich  sporządzona została lista zabitych, zmarłych oraz rannych i wziętych do niewoli osób związanych z Dębowcem. Szczególne miejsce poświęcone zostało obrońcy Lwowa z 1918r. Wojciechowi Spólnikowi oraz pierwszemu kapelanowi legionów ks. Stanisławowi Żytkiewiczowi, którego rodzice byli rodowitymi dębowczakami, a który przeszedł razem z J.Piłsudskim cały szlak legionowy .

         Stowarzyszenie dziękuje wszystkim, którzy udostępnili materiały służące do powstania tej ekspozycji.

         Wystawa prezentowana  jest w budynku Urzędu Gminy w Dębowcu