Stowarzyszenie Miłośników Dębowca i Okolicy

Copyright ©                                                                    

Dębowiec  - z przeszłości dalekiej i bliskiej. Studium historyczne

Taki tytuł nosi najnowsza publikacja o Dębowcu, autorstwa  Ryszarda Pankiewicza, przygotowana przez Stowarzyszenie Miłośników Dębowca i Okolicy.  Zakres pracy uściśla podtytuł: Rodzina, praca i śmierć w świetle ksiąg sądowych i metrykalnych / XVIII – XX w. /.Książka wydana została dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów poprzez Lokalną Grupę Działania Nowa Galicja. W oparciu o zapisy ksiąg sądowych oraz metrykalnych nie tylko Dębowca, ale i najbliższej okolicy, autor omawia życie społeczno – kulturalne, struktury społecznościowo - instytucjonalne , zajęcia i zawody, kierunki emigracji i losy emigrantów, wreszcie sprawy rodzinne.  W tej części studium zajmuje się procesem powstawania miejscowych nazwisk,  przydomków i przezwisk oraz   wszystkim, co łączy się ze ślubem, narodzinami dzieci a nawet moralnością i przelotnymi związkami. Autor  nie pomija choroby i śmierci, zajmując się  najczęściej występującymi schorzeniami i sposobami ich leczenia, przyczynami śmierci, w tym także wypadkami nagłymi i tragicznymi oraz organizacją pogrzebu. Tekst szeroko przywołuje konkretnych mieszkańców  Dębowca, co czyni z publikacji nie suchy opis  życia w galicyjskim miasteczku, ale żywy obraz Dębowca na przestrzeni wieków. Nie bez znaczenia  dla charakteru książki jest związek rodzinny  autora z Dębowcem oraz jego pasja w badaniu wszystkiego, co dotyczy miejsca urodzenia jego przodków. Publikacja jest bogato zaopatrzona  miedzy innymi w biogramy niektórych dębowczan,  wykazy, tabele, zdjęcia nawiązujące do treści publikacji oraz  drzewa genealogiczne.

 Autor, Ryszard Ignacy Pankiewicz,  urodził się 3 maja 1955 r. w Gdańsku jako syn Stanisława i Ireny Szulc z d. Jamnickiej. Wnuk po mieczu Ignacego i Heleny Wygrzywalskiej, prawnuk Bartłomieja i Wiktorii Watulewicz, praprawnuk Jakuba i Józefy Pawłowskiej, i dalej Jacentego, Łukasza i Michała Pankiewiczów. W 1974 r. ukończył Gimnazjum w Gdyni, a po maturze studiował historię i muzealnictwo na Uniwersytecie Gdańskim oraz nauki o starożytności i historię regionalną na Uniwersytetach w szwajcarskim Fryburgu i Genewie; stypendysta Fondation Hardt i rządu włoskiego, wykładowca akademicki w Polsce i Niemczech. Od połowy lat 80-tych do początku lat 90-tych objęty całkowitym zakazem wyjazdu za granicę; wielokrotnie nachodzony i szantażowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Od 1990 r. mieszka i pracuje jako Privatdozent w Bochum; od 2011 r. większość czasu spędza w Brubbach (Westerwald). Współtwórca koncepcji powstania Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku, a następnie jego pracownik naukowy, oraz kustosz i konsultant Jüdisches Museum Westfalen; autor komentowanej bibliografii literatury antysemickiej (XVI-XX w.). Twórca i właściciel serwisu internetowego Pomoerium i redaktor od 1996 r. czasopisma Pomoerium: Studia et commentarii ad orbem classicum spectantia (ISSN 0945-2354). Autor pięciu książek i tłumaczeń wczesnych Ojców Kościoła oraz ponad 140 artykułów z zakresu historii i problematyki społeczno-ekonomicznej starożytnego Rzymu, patrystyki tudzież demografii historycznej i regionalistyki.

Rozmiar przygotowanego przez autora materiału spowodował, że nie udało się go pomieścić w jednej pozycji. Pierwsza wydana została przy wsparciu funduszy europejskich. Druga pozycja zawiera dodatkowe aneksowe uzupełnienie tekstu podstawowego: kalendarium ważniejszych wydarzeń,  słownik terminów łacińskich, zdjęcia kolorowe i czarno – białe oraz tablice genealogiczne  -  ze środków własnych Stowarzyszenia. Cała publikacja to ponad 400 stron. Pozycję,  z której jedynie druga płatna, w cenie 25 zł, nabyć można w Stowarzyszeniu, miejscowym kiosku,  a także drogą pocztową po wpłacie  na konto Stowarzyszenia Miłośników Dębowca i Okolicy kwoty 43 zł obejmującej także koszty wysyłki krajowej, oraz podaniu adresu. Nr konta w Banku Spółdzielczym w Bieczu O/ Dębowiec  09 8627 1024 2004 6013 3782 0001 z dopiskiem „książka”. Informacje szczegółowe uzyskać można także drogą elektroniczną na adres podany na stronie Stowarzyszenia oraz telefonicznie  pod nr. 608 483 565.

Przy tej okazji odnotować również należy opublikowanie biografii ks. Aleksandra Pawłowskiego, autorstwa Andrzeja B. Ślebodzińskiego.  Rzecz, zatytułowana Opowieść biograficzna ksiądz Aleksander Pawłowski, Włodzimierz „Pruszak”  Bieniewski  ukazała  się w niewielkim nakładzie sumptem autora. Zainteresowani biografią księdza Pawłowskiego mogą kontaktować się pod adresem elektronicznym:  opowiescbiograficzna@gmail.com