Stowarzyszenie Miłośników Dębowca i Okolicy

Copyright ©                                                                    

Ś.p. Anna Pawłowska  1920 - 2017

         11 października 2017r. w rodzinnym grobowcu  na krakowskim Salwatorze spoczęła Anna Pawłowska, dębowczanka z ojca, członek Stowarzyszenia Miłośników Dębowca i Okolicy. Za niespełna miesiąc, w dniu 4.11, świętowałaby 97 urodziny.  Jakkolwiek nigdy na stałe nie mieszkała w Dębowcu, to była z nim mocno związana i darzyła go ogromnym sentymentem.
Była córką Roberta Pawłowskiego, dyrektora banków w Rzeszowie i Tarnowie, którego dom rodzinny sąsiaduje z dębowieckim kościołem parafialnym. W nim zresztą R. Pawłowski, na oczach swoich obu  córek, razem z innymi dębowczanami, został aresztowany przez gestapo 16.07.1940r. i po przewiezieniu jednym z pierwszych transportów do KL Auschwitz,  zamordowany. Anna Pawłowska, podobnie jak jej młodsza siostra Zofia, razem z matką Janiną imały się różnych zajęć, by zapewnić pozbawionej ojca rodzinie utrzymanie.  Sama ukończyła szkołę krawiecką. Dopiero po zakończeniu wojny  zaczęła realizować swoje zainteresowania. Ukończyła krakowską Akademię Sztuk Pięknych, na którą zdała jeszcze po maturze w 1939r., i została artystą plastykiem, konserwatorem dzieł sztuki, a także historykiem sztuki.  Tą samą droga podążyła i jej siostra.  Obie też swoje życie zawodowe poświęciły  renowacji dzieł sztuki sakralnej. Dotyczy to tak rzeźby sakralnej jak i renowacji świątyń szczególnie  na terenie diecezji tarnowskiej. A. Pawłowska  była założycielką pierwszego w diecezji Tarnowskiej Muzeum Parafialnego w Tropiu nad Dunajcem.  Razem z siostrą w latach  60. prowadziły konserwację krzyża ze „Szpitalki”, a w latach 80.  renowację gotyckiej madonny, odnalezionej na strychu dębowieckiej plebani, dziś ozdobie Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie. Ostatnie lata działalności zawodowej poświęciła pracy konserwatorskiej w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie, gdzie między innymi w 1996r. – wspólnie z siostrą – była autorką wystawy poświęconej paramentom liturgicznym  w zbiorach  tego muzeum oraz wydanego w 2002r.  albumu poświęconego tej wystawie.
      W 1977 roku została laureatką  nagrody im. św. Brata Alberta za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki sakralnej. Otrzymywała za swoją działalność także  inne nagrody.
Prywatnie była osobą głębokiej wiary i ascezy, niezwykle życzliwą i wrażliwą  na potrzeby innych. Z głęboką troską kultywowała pamięć ojca.
         Anna Pawłowska zawsze żywo reagowała na sprawy dębowieckie. To dzięki jej pośrednictwu w dobre ręce w Krakowie  do konserwacji trafił orzeł ze sztandaru Gwardii Narodowej w Dębowcu oraz - w Tarnowie - dębowiecka monstrancja fundacji Józefa  Pawłowskiego. Dawała także świadectwo niezwykłości brata Bronisława Glanca w filmie powstałym w 2017r. Jeszcze w sierpniu tego roku wspominała święto Matki Boskiej Zielnej w dawnym Dębowcu, a niespełna miesiąc przed śmiercią wracała do aresztowania ojca i innych dębowczan.  Po wieczną nagrodę odeszła 29.09.2017r.