Stowarzyszenie Miłośników Dębowca i Okolicy

Copyright ©                                                                    

Biografia księdza Aleksandra Pawłowskiego

         Niebawem na rynku wydawniczym pojawi się  pozycja o niesłusznie zapomnianym dębowczaninie.  Andrzej B. Ślebodziński z Poznania podjął się trudu opracowania biografii księdza Aleksandra Pawłowskiego.  Zanim będzie ona dostępna  warto przypomnieć, że ks. Al. Pawłowski urodził się w Dębowcu 29 czerwca 1865r. w niebogatej rodzinie Kajetana i Anieli z Kozubów.  Spośród 5. dzieci okres dzieciństwa przeżyła jeszcze siostra Emilia, zamężna Szerląg, matka księdza Aleksandra Szerlągowskiego. Ojciec Kajetan był krawcem, jednak niedługo służył rodzinie pomocą, popadłszy w nędzę na skutek  kłopotów finansowych i pijaństwa. Al. Pawłowski  początkowo uczęszczał do szkoły ludowej w Dębowcu. Gdyby nie  pomoc ówczesnego proboszcza  dębowieckiego, dziekana żmigrodzkiego i prałata ks. Jana Kopystyńskiego, niewątpliwie na tym skończyłby edukacje, bo rodziny nie stać było na pokrywanie jej kosztów. Za jego staraniem ukończył w 1886r. z odznaczeniem  gimnazjum w Jaśle i zanim poświęcił się teologii w przemyskim seminarium w 1867r. pracował jako nauczyciel ludowy w dębowieckiej szkole.  Święcenia kapłańskie otrzymał w 1891r. i skierowany został do pracy  duszpasterkiej do Rokietnicy pod Przemyślem.  Już tam odznaczał się niezwykłą gorliwością czym zjednał  sobie życzliwość parafian.  Po ośmiu latach skierowany został do pracy w parafii w Pruchniku i obsługiwał filialną świątynię w Jodłówce. Tam  doznawał czci  wizerunek Matki Boskiej Pocieszycielki i Orędowniczki.  Kiedy dla  umożliwienia oddawania większej czci temu wizerunkowi  i z powodu coraz liczniej napływających pielgrzymów, w Jodłówce utworzono   parafie, ks. Al. Pawłowski został jej pierwszym proboszczem. Przyczynił się do rozbudowy kościoła i jego upiększenia. Swoją posługę pełnił tam aż do śmierci 27 lutego 1932r., poprzedzonej ciężką chorobą. Zmarł w opinii  świętości. Spoczął na miejscowym cmentarzu, a jego grób do dzisiejszego dnia otaczany jest szacunkiem.

         Ks. Al. Pawłowski zasłynął   głęboką wiarą, poświęceniem dla parafian oraz ogromną życzliwością.  Był niestrudzonym  spowiednikiem oraz kaznodzieją.  Jeszcze  za życia uważany był za polski odpowiednik świętego  Jana Vianney’a,  a to szczególnie w związku z kazaniami jego autorstwa, które ukazywały się drukiem. Jeszcze za jego życia gromadzone były przypadki   doznawania łask za przyczyną świątobliwego kapłana. Gromadzono je także po śmierci w przekonaniu, że posłużą za materiał w procesie kanonizacyjnym. W 1934r. nakładem  Instytutu Marianum w Wilnie, w którym był doradcą, współzałożycielem oraz pierwszym kapłanem, ukazał się  drukiem tekst Tadeusza Bireckiego, poświęcony osobie  plebana z Jodłówki. Żywot jego ukazał się również drukiem  w 1933r. w wydawanym przez dębowieckich saletynów Posłańcu Matki Bożej Saletyńskiej.