Stowarzyszenie Miłośników Dębowca i Okolicy

Copyright ©                                                                    

Nowa publikacja katyńska
    17 września br. w Warszawie miała miejsce uroczysta promocja  albumowego wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej  zatytułowanego  Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy Obraz ofiar Zbrodni Katyńskiej w pracach plastycznych młodego pokolenia.  Jest ona pokłosiem I i II edycji konkursu ogłoszonego przez IPN i skierowanego do młodzieży szkół ponadpodstawowych.  Najważniejsza część publikacji to  artystyczne biogramy 60 ofiar  zbrodni katyńskiej,  opracowane przez młodzież ze szkół z całej Polski. Jak wyjaśnia  we wstępie  redaktor  prowadzący  Rafał B. Pękała, prace młodzieży świadczą o tym, że troskę  o zamordowanych wykazuje kolejne pokolenie, często wnuków i prawnuków. Tytuł publikacji, nawiązujący do fragmentu tekstu piosenki Jacka Kaczmarskiego Katyń, stanowi metaforę –guziki z orzełkiem są trwałym, niemym świadectwem zbrodni. W albumie znajduje się  praca poświęcona  pochodzącemu z Dębowca porucznikowi Antoniemu Zdzisławowi Wiśniewskiemu, zamordowanemu w katyńskim lesie w kwietniu 1940r. Stowarzyszenie Miłośników Dębowca i Okolicy ma swój skromny udział w powstaniu publikacji współdziałając w gromadzeniu dokumentacji faktograficznej.