Stowarzyszenie Miłośników Dębowca i Okolicy

Copyright ©                                                                    

Odnowa wyposażenia kościoła parafialnego

2014r. zaowocował powrotem do dawnej świetności niektórych zabytkowych elementów wyposażenia dębowieckiej fary. Stało się to możliwe zarówno dzięki dotacjom zewnętrznym jak i ofiarności  czy to poszczególnych środowisk, czy parafian w ogólności. Renowacja objęła monstrancje, organy i obraz patrona parafii. W konserwacji pozostaje krucyfiks z ołtarza głównego.

Monstrancja

Po kilkumiesięcznym pobycie w pracowni konserwatorskiej na Boże Ciało wróciła do kościoła parafialnego licząca 111 lat monstrancja.  Została ona ufundowana w 1903r. przez dębowczanina Józefa Pawłowskiego, ojca światowej sławy geografa i rektora uniwersytetu  w Poznaniu prof. dr. Stanisława Pawłowskiego. Wykonał ją znany brązownik lwowski Józef Wypasek, polecony przez szwagra fundatora ks. prałata Aleksego Watulewicza, proboszcza samborskiego.  W rodzinie fundatora wspomina się o okolicznościach ufundowania monstrancji.   Rodzina Pawłowskich przywędrowała do Dębowca z lubelskiego po konfederacji barskiej.  Andrzej Pawłowski,  w obawie przed represjami i wywiezieniem na Sybir zlikwidował swój majątek i z rodziną przeniósł się do Galicji. Osiedlił się w Dębowcu i w okolicy nabył niewielki majątek, który wkrótce rozparcelował pomiędzy synów. Jak zapisała we wspomnieniach córka Józefa Pawłowskiego Helena Martynowska, rodzina utrzymywała się z handlu lnem i płótnem  lnianym, które sama wyrabiała na domowych warsztatach,  rozwożonym po dworach, a nawet na Węgry. W czasie jednej z podróży, nocą, Józefa Pawłowskiego napadli bandyci, żądając pod groźbą śmierci pieniędzy i towaru.  Wtedy przysiągł Bogu, że jak ujdzie  z życiem ufunduje do kościoła farnego w Dębowcu monstrancję.  Tak też uczynił.  Monstrancja jest w kształcie słońca,  z blachy złoconej i takimż wieńcem wokół Melchizedeka. Wokół biegnie łaciński napis” Ecce panis angelorum factus cibus viatorum” ( oto chleb aniołów staje się darem dla wędrowców ). Na stopie monstrancji napis o fundatorze i dacie fundacji oraz srebrzone sceny z Męki Pańskiej. Od wewnątrz  informacja o wykonawcy.

         Inicjatywa odnowienia monstrancji powstała w gronie uczestników comiesięcznych mszy świętych w intencji chorych. Konserwację wykonał  mistrz rzemiosła artystycznego z Tarnowa  Marian Mikuła.

Organy

Znajdujące się w kościele parafialnym organy w 1968 r zastąpiły poprzedni instrument, pochodzący z 1850r. i wykonany przez firmę A. Sapalskiego w Krakowie. Ich stan był dość krytyczny i trudny do remontu. Za czasów proboszczowania ks. Jana Wójtowicza sprowadzony został instrument z Krościenka Wyżnego koło Krosna.  Na potrzeby tamtejszego kościoła  wykonał je  w 1868 r. niemiecki organmistrz August Műlke. Ten jednomanuałowy i 8 głosowy instrument przy sprowadzeniu do Dębowca powiększony został o 3 głosy.  Jest zaopatrzony w pedał nożny. Ich stan systematycznie pogarszał się  i coraz większa liczba piszczałek wyłączona była z użycia.  renowacji opracował  Jacek Kulig,  krakowski organista i  specjalista budowy organów, związany rodzinne z Dębowcem.  Remont prowadził Jan Jamróg z Ochodzy koło Krakowa. Polegał on na zamontowaniu  nowej dmuchawy, nowego miecha, drewniane elementy organów zostały  zaimpregnowane przed szkodnikami, a klawiatura pokryta nowymi nakładkami.  Odnowiona została cała szafa instrumentu, i zewnętrzne, widoczne metalowe piszczałki pokryto nowym srebrzeniem. Wyregulowane zostały mechanizmy wszystkich 638 piszczałek, wśród których 189 jest drewnianych.  Remont trwający  od lipca do listopada 2014r. uwieńczony został koncertem muzyki kościelnej i klasycznej w dniu 6.12. 2014r. Jego wykonawcą był Jacek Kulig.

Św. Bartłomiej

Składki parafian i dotacja urzędu konserwatora zabytków pozwoliła poddać kompleksowej konserwacji obraz patrona parafii. Poprzednie prace, cząstkowe, miały miejsce przy okazji odnowienia  całego ołtarza w latach 60. XX w. Prac podjęła się firma konserwatorska z Krosna  „Palusińscy s.c.” W efekcie tych prac, zakończonych w początkach grudnia 2014r., obraz otrzymał pierwotny wygląd, a ozdobna rama  brakujące elementy snycerki. W czasie konserwacji  potwierdzono XVII w. proweniencję obrazu. Nic jednak nie wskazuje, by obraz pochodził z poprzedniego dębowieckiego kościoła. Brak na nim śladów ewentualnego pożaru.

Obraz, obecnie eksponowany w całej klasie w prezbiterium, na stałe miejsce wróci  po renowacji głównego ołtarza, co może mieć miejsce w nieodległej przyszłości.  Konserwację srebrzonej sukienki świętego wykonał  mistrz rzemiosła artystycznego Marian Mikuła w Tarnowie.

W konserwacji nadal znajduje się figura ukrzyżowanego  wieńcząca ołtarz główny. Wszystko wskazuje, że może to być jeden z nielicznych elementów wyposażenia poprzedniego kościoła, znajdująca się wówczas w murowanej kaplicy Chrystusa Ukrzyżowanego. Będzie ją można podziwiać na wiosnę tego roku.