Stowarzyszenie Miłośników Dębowca i Okolicy

Copyright ©                                                                    

Nowy wystrój „Mikołajka” 

     Na zlecenie Stowarzyszenia  najstarsza kapliczka Dębowca otrzymała nową stolarkę oraz nowy wystrój głównej niszy. Dotychczasowa stolarka, pochodząca z lat 70. ubiegłego wieku, wykonana została   łącznie z remontem całej kapliczki  z inicjatywy proboszcza Edwarda Cieśli. Jej stan budził już zastrzeżenia. Pierwsze czynności miały miejsce  latem ubiegłego roku, kiedy Lucyna Smok, rodzinnie związana z Dębowcem a mieszkająca w Rogalinku, odnowiła   figury umieszczonej w górnych niszach. Jednocześnie zadeklarowała wykonanie dla Mikołajka obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, wizerunku, który związany był z kapliczką od początku jej istnienia. Obraz, malowany na desce,  przekazany został w listopadzie 2018 w kościele w Rogalinku pod Poznaniem dla parafii dębowieckiej  na ręce Iwony Józefiak. Faktycznie jednak w Dębowcu znalazł się w maju 2019r. przywieziony przez jego autorkę.  Zaprezentowany został w czasie nabożeństwa majowego w kościele parafialnym, i tam oczekiwał na zakończenie prac remontowych.

    Przed uroczystością Bożego Ciała znalazł swoje miejsce w  odnowionej niszy kapliczki. Nową dębową stolarkę wykonał Kazimierz Rodak, prowadzący zakład stolarki w Dębowcu.