Stowarzyszenie Miłośników Dębowca i Okolicy

Copyright ©                                                                    

Spotkanie z Romanem FRODYMĄ

„Galicyjskie cmentarze wojenne w dolinie Wisłoki”

19 listopada w Gimnazjum Publicznym w Dębowcu miało miejsce spotkanie z Romanem Frodymą, poświęcone cmentarzom wojennym z okresu I wojny światowej. Powód do spotkania dał remont takiego cmentarza, oznaczonego nr 18, a znajdującego się na dębowieckim cmentarzu parafialnym.
Warto przy tym wspomnieć, że jest to jeden z sześciu tego typu obiektów na terenie gminy. Wśród nich znajduje się jeden z najładniejszych pod względem założeń architektonicznych, położony w Woli Cieklińskiej a także jeden z większych, u stóp Cieklinki. Wszystkie te cmentarze dzięki staraniom Urzędu Gminy w Dębowcu poddane zostały remontowi. Remont cmentarza pod Cieklinką trwa. Powoduje to, że gmina należy do jednej z nielicznych na terenie Pogórza i Beskidu Niskiego, która ma tego typu obiekty zabezpieczone w należyty sposób.
Roman Frodyma jest jaślaninem. Jego pasją jest turystyka, której poświęca się jako przewodnik beskidzki oraz przewodnik Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Kolejną pasją zaś, jako historyka amatora, są losy cmentarzy wojennych na terenie Galicji. Dzięki zebranej dokumentacji uratował wiele z nich od zapomnienia. W tej dziedzinie jest niewątpliwym znawcą i jedna z nielicznych osób znakomicie z nią obznajomionych. Poświęcił jej szereg publikacji, z których wydany w 1985r. przewodnik „Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego oraz Pogórza” był przez długie lata jedynym źródłem wiedzy o cmentarzach.
Za swoją działalność odznaczony został Złotym Krzyżem Honorowym Austriackiego Czerwonego Krzyża oraz polskim medalem Komisji Opieki nad Miejscami Pamięci Narodowej.
Spotkanie, w którym uczestniczyli uczniowie gimnazjów z Dębowca i Cieklina, podkarpacki wicekurator oświaty Antoni Wydro, wójt Gminy Dębowiec Zbigniew Staniszewski, a także nauczyciele oraz mieszkańcy Dębowca, poświęcone było cmentarzom wojennym w dolinie Wisłoki, z uwzględnieniem tych, które znajdują się na terenie gminy Dębowiec. Wartka prelekcja, przeplatana historiami nawiązującymi do wydarzeń z okresu wielkiej wojny, oraz połączona z pokazem zdjęć obrazujących stan cmentarzy, ich architekturę oraz podstawowe zasady założeń cmentarnych, wzbudziła spore zainteresowanie.
Pozwoliła przypomnieć a może nawet w wielu przypadkach poznać losy śladów I wojny światowej na naszym terenie. Ta niecodzienna lekcja historii być może spowoduje, że obiekty te, wyremontowane, otoczone zostaną opieką młodzieży szkolnej, przez co miejsca pochówku wielu bezimiennych żołnierzy nie popadną w kolejne zaniedbanie i zapomnienie.