Stowarzyszenie Miłośników Dębowca i Okolicy

Copyright ©                                                                    

Spotkanie z poetką

Na zaproszenie SMDiO w dniu 26 lutego bieżącego roku gościła w Dębowcu poetka Maria Kantor.
Jest ona jaślanką, jakkolwiek swoje korzenie rodzinne ma w Nowym Żmigrodzie, aktualnie zaś mieszka w Krakowie. Po ukończeniu studiów chemicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim pracowała w zawodzie. Dopiero po przejściu na emeryturę w 2000r. rozpoczęła działalność literacką. Wydała łącznie osiem tomików wierszy, które – jak mówi – „ się jej napisały”. Wśród nich są miedzy innymi "Sinusoida" z 2003r, "Zbiór zamknięty" z 2005, "Pierścień z koralem" z 2007r. czy ostatni "W deszczu" z 2009r. Wraca w nich do stron rodzinnych, w tym do ukochanego Podkarpacia oraz Tatr, które pojawiają się w tytule jednego z tomików. Sporo miejsca poświęca w swoich strofach rodzinie, tęsknocie za przeszłością, jakkolwiek wiele wierszy aż kipi radością a nawet spotkać w nich można niejedną frywolną nutę, którą niesie aż do lip wokół rodzinnego domu często szumiący w twórczości wiatr od Przełęczy Dukielskiej.
W trakcie spotkania M. Kantor prezentowała swoje wiersze z całego okresu twórczości. Pełne zadumy nad przemijającym czasem, nad urokiem przyrody oraz poszarpanymi nićmi pamięci.
M. Kantor jest członkiem Stowarzyszenia Twórczego Artystyczno – Literackiego w Krakowie, działa w formacjach artystycznych oraz jest członkiem Poetyckiego „Klubu Powiększania wyobraźni” przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle. Bierze czynny udział w życiu kulturalnym Krakowa, Śląska i Podkarpacia a jej wiersze są publikowane w almanachach i antologiach literackich oraz prasie. Szereg z nich zostało nagrodzonych w ogólnopolskich konkursach literackich.