Stowarzyszenie Miłośników Dębowca i Okolicy

Copyright ©                                                                    
Uroczystości z okazji  Święta Konstytucji  3 Maja .

         Mimo deszczowej pogody liczna grupa mieszkańców Dębowca  a także  Gwardia Dębowiecka,  Ochotnicza Straż Pożarna, poczty sztandarowe gimnazjów w Dębowcu i Cieklinie i młodzież szkolna uczestniczyli w Dębowcu w uroczystości z okazji  219 rocznicy uchwalenia Konstytucji  3 Maja .

Rozpoczęła ją msza święta w kościele parafialnym, odprawiona przez proboszcza i wicedziekana dębowieckiego ks. Jana Gierlaka MS, po której  nastąpił przemarsz pod pomnik  2 Kompanii  ON „Dębowiec”, przy „Starej Szkole”. Tam po wciągnięciu flagi państwowej na maszt i odśpiewaniu przez chór szkolny hymnu narodowego przedstawiciele samorządu gminnego, Stowarzyszenia Miłośników Dębowca i Okolicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego i młodzieży szkolnej złożyli wieńce i wiązanki kwiatów.

W imieniu Stowarzyszenia kwiaty składali Prezes Aleksandra Kozik oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Krupa.

Z roku na rok coraz większa grupa  mieszkańców Dębowca uczestniczy w uroczystościach organizowanych z okazji świąt państwowych jak też przed coraz większą liczbą domów wywieszane są flagi biało – czerwone, świadcząc o rosnącej świadomości propaństwowej. >>