Stowarzyszenie Miłośników Dębowca i Okolicy

Copyright ©                                                                    

Narodowe Święto Niepodległości

Tradycyjnie już gminne uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości miały miejsce w Dębowcu. Po uroczystej mszy św. w kościele parafialnym poczty sztandarowe straży pożarnej, Gwardii Dębowieckiej oraz szkół przemaszerowały pod pomnik 2 Kompanii Obrony Narodowej. Tam po odegraniu hymnu i wciągnięciu flagi narodowej na maszt przedstawiciele władz samorządowych, Stowarzyszenia Miłośników Dębowca i Okolicy oraz szkół złożyli kwiaty. Uroczystości towarzyszyli licznie zgromadzeni mieszkańcy Dębowca.
Drugim punktem uroczystości był program artystyczny przygotowany przez młodzież Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza Pułaskiego w Dębowcu.
Patriotyczne teksty i pieśni nawiązywały zarówno do roku 1918 jak i późniejszych dat w historii Polski, w szczególności roku 1989. Program ten spotkał się z zasłużenie z uznaniem zebranych. Przygotowującym go nauczycielom oraz młodzieży szkolnej należą się podziękowania.
Z zadowoleniem zauważyć należy też coraz większe zainteresowanie świętowaniem wśród mieszkańców, wyrażające się tak wywieszaniem flag jak i bezpośrednim udziałem w uroczystościach.