Stowarzyszenie Miłośników Dębowca i Okolicy

Copyright ©                                                                    

           Na rynku regionaliów pojawiła się ostatnio wydana pod redakcją  Zdzisława Świstaka Encyklopedia Jasła. Pozycja ta, wydana na wzór wydawnictw encyklopedycznych, zawiera ponad 2 200 haseł dotyczących nie tylko Jasła, ale i jego najbliższej okolicy.  Wśród haseł  szereg dotyczy również Dębowca. Poza ogólną, dość luźno zarysowaną historią naszej miejscowości,  co zrozumiałe z uwagi na charakter wydawnictwa, znaleźć  tam można biogramy dębowczaków i osób związanych z Dębowcem. Wśród nich są miedzy innymi prof. dr Stanisław Pawłowski patron Szkoły Podstawowej w Dębowcu, Robert Pawłowski dyrektor banków w Rzeszowie i Tarnowie – obaj zamordowani podczas II wojny, ks. Aleksander Pawłowski, proboszcz w Jodłówce koło Pruchnika, zmarły w 1932r. w opinii świętości, Marian Pawłowski, prof.  gimnazjalny Poznaniu,  Jaśle i Dębowcu czy Ewy Skalnej / ze Spólników /, dr. nauk przyrodniczych, asystenta w PAN w Krakowie oraz Jerzego Wiśniewskiego, żołnierza AK, Roberta Szubargi – lekarza w Dębowcu  i ks. Jana Wojtowicza, proboszcza dębowieckiego w latach 1963 – 1973.
Osobne hasło poświęcone zostało nadto Sanktuarium Matki Bożej Salletyńskiej.
Ta monumentalna pozycja niewątpliwie przyczyni się do poszerzenia wiedzy o regionie.