Stowarzyszenie Miłośników Dębowca i Okolicy

Copyright ©                                                                    
Zjazd rodziny Pawłowskich i Wiśniewskich
4 września do Dębowca zjechali potomkowie rodziny Pawłowskich i Wiśniewskich. Ich przodkowie od wielu pokoleń zamieszkiwali w Dębowcu i należeli do najzacniejszych jego obywateli. Losy rozrzuciły ich po kraju i świecie.
Zjazd rodzinny, w którym uczestniczyło kilkadziesiąt osób, obejmował bogaty program. Znalazła się w nim msza święta w miejscowym kościele parafialnym pod wezwaniem św. Bartłomieja, odprawiona w intencji zmarłych członków rodzin przez byłego proboszcza dębowieckiego Zbigniewa J. Czuchrę MS, znanego nie tylko jako reaktywatora Gwardii Dębowieckiej, ale i człowieka, którego Dębowiec z jego przeszłością urzekł bez reszty.
W trakcie nabożeństwa wystawiona została monstrancja, ufundowana w 1903r. przez Józefa Pawłowskiego, ojca patrona miejscowej szkoły podstawowej, prof. Stanisława Pawłowskiego, a wygłoszona przez celebransa homilia nawiązywała do zasług położonych przez przedstawicieli rodzin Pawłowskich, Watulewiczów, Wiśniewskich i Wiśniowskich dla Dębowca.
Warto wspomnieć, że rodziny te wydały wielu zacnych obywateli, którzy uczestniczyli aktywnie w miejscowym życiu społecznym i religijnym. Poza osobą wybitnego, światowej sławy geografa, rektora Uniwersytetu w Poznaniu, prof. dr. Stanisława Pawłowskiego, zamordowanego przez niemieckiego okupanta w 1940r., czy jego syna prof. zw. dr. med . Zbigniewa Stanisława Pawłowskiego, należy przypomnieć także Roberta Pawłowskiego, dyrektora Banku Polskiego w Tarnowie, zamordowanego w KL Auschwitz, jego córki Annę i Zofię Pawłowskie, przed wielu laty autorki renowacji obrazu patrona parafii, Aleksandra Wiśniewskiego, przedwojennego zasłużonego kierownika szkoły podstawowej, także ofiary Auschwitz, współtwórcę tajnego nauczania i korytarza przerzutowego w początkach II wojny, jego syna kpt. Antoniego Z. Wiśniewskiego, zamordowanego w Katyniu, Mariana Pawłowskiego profesora gimnazjalnego w Poznaniu, Jaśle i Dębowcu i jego żonę Marię z Wiśniewskich Pawłowską, długoletnią szanowaną nauczycielkę w Poznaniu i Dębowcu, kolejnego syna Jerzego Wiśniewskiego, członka AK i uczestnika walk partyzanckich na naszym terenie, Feliksa Pawłowskiego, proboszcza w Kańczudze, Aleksego Watulewicza z Sambora, Józefa Watulewicza proboszcza w Felsztynie czy Aleksandra Pawłowskiego, proboszcza w Jodłówce, zmarłego w opinii świętości i uznawanego jeszcze przed wojną za polskiego Vianney’a.
Rodziny te wydały ponadto wielu innych nauczycieli, kapłanów, inżynierów, lekarzy czy też przedstawicieli szeregu innych profesji. Ich przedstawiciele byli rotmistrzami Gwardii Dębowieckiej, członkami władz miejskich i dobrodziejami kościoła, dawali wyraz patriotyzmowi i przywiązaniu do rodzinnej miejscowości.
W programie zjazdu znalazła się również podniosła uroczystość odsłonięcia w Szkole Podstawowej w Dębowcu medalionów patrona szkoły prof. dr. Stanisława Pawłowskiego oraz jej przedwojennego kierownika Aleksandra Wiśniewskiego. Z tej okazji Jerzy Wiśniewski przekazał szkole cenne książki, należące do ojca i zawierające jego podpisy.
Nie mogło zabraknąć także spaceru szlakiem miejsc rodzinnych, zakończonego na miejscowym cmentarzu u grobów przodków i wizyty w sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej a w izbie pamięci przygotowana została wystawa zdjęć Pawłowskich i Wiśniewskich znajdujących się w zbiorach Stowarzyszenia Miłośników Dębowca i Okolicy.
Uwieńczeniem zjazdu był koncert fortepianowy w wykonaniu absolwentki warszawskiego konserwatorium - uczennicy prof. Jana Ekiera - Marty Kulig, także przedstawicielki rodu Wiśniewskich. Wykonała ona utwory Fryderyka Szopena, Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz Roberta Schumanna. Przedzielały je wiersze specjalnie na tą okazję ułożone i zaprezentowane przez Zbigniewa. J. Czuchrę MS.
Rodzinnemu spotkaniu u korzeni sprzyjała słoneczna pogoda a toczone przy jego okazji wspomnienia dają asumpt do zgłębienia szeregu ciekawych i nietuzinkowych historii jak chociażby ta o pierwowzorze postaci Wokulskiego z „Lalki” B. Prusa czy związkach rodzinnych Elizy Orzeszkowej z dębowieckimi przedstawicielami Pawłowskich.