Awenta Rekuperator Ścienny AHR160

1 849,00

Opis

Awenta Rekuperator Ścienny AHR160

AHR160 to nowa generacja urządzeń wentylacji zdecentralizowanej umożliwiających wentylację pomieszczeń przy jednoczesnym ograniczeniu strat ciepła. Dzięki zastosowaniu ceramicznego akumulacyjnego wymiennika AHR zatrzymuje i gromadzi energię cieplną, by następnie ogrzać chłodniejsze, nawiewane z zewnątrz powietrze. Różnica pomiędzy serią AHR, a HRV tkwi w zastosowanych rozwiązaniach automatyzujących jego pracę.  Zastosowana elektronika steruje pracą urządzenia i dostosowuje jego parametry w zależności od warunków panujących w pomieszczeniu, w którym został zainstalowany AHR.
AHR160 ma możliwość łączenia kilku urządzeń zainstalowanych w jednym lub w kilku pomieszczeniach z możliwością ich parowania za pomocą komunikacji bezprzewodowej, bez konieczności kłopotliwego łączenia urządzeń za pomocą przewodu zasilającego. Parowanie możliwe w różnych trybach np. obie jednostki tylko nawiewają, lub tylko wywiewają oraz praca naprzemienna jedna jednostka nawiewa a druga wywiewa.

Podstawową funkcją urządzenia AHR160 jest zapewnienie wymiany powietrza w pomieszczeniu, przy jednoczesnym ograniczeniu strat ciepła. Odzysk ciepła utraconego w procesie wentylacji możliwy jest dzięki zastosowaniu ceramicznego wymiennika akumulacyjnego, który zatrzymuje i gromadzi energię cieplną, by następnie ogrzać powietrze chłodniejsze, nawiewane z zewnątrz. Jeżeli powietrze nawiewane ma wyższą temperaturę niż znajdujące się w pomieszczeniu, wymiennik obniży są ją wykorzystując temperaturę powietrza wywiewanego.
Komunikacja bezprzewodowa
AHR160 ma możliwość łączenia kilku urządzeń zainstalowanych w jednym lub w kilku pomieszczeniach z możliwością ich parowania za pomocą komunikacji bezprzewodowej. Bez konieczności kłopotliwego łączenia urządzeń za pomocą przewodu zasilającego. Parowanie możliwe w różnych trybach np. obie jednostki tylko nawiewają, lub tylko wywiewają oraz praca  naprzemienna jedna jednostka nawiewa a druga wywiewa.

WYWIEW
Podczas pracy w kierunku wywiewnym ciepło jest magazynowane w ceramicznym wymienniku. Po całkowitym nagrzaniu wymiennika następuje automatyczna zmiana kierunku pracy.
Optymalny czas pracy w jednym kierunku określany jest na podstawie odczytów temperatur z czujników zlokalizowanych przed i za wymiennikiem ciepła.

NAWIEW
Ciepło zgromadzone w wymienniku jest odbierane przez strumień powietrza nawiewanego a  następnie przekazywane do pomieszczenia. Po wystudzeniu wymiennika następuje automatyczna zmiana kierunku pracy.
Optymalny czas pracy w jednym kierunku określany jest na podstawie odczytów temperatur z czujników zlokalizowanych przed i za wymiennikiem ciepła.

Przykład rozmieszczenia
AHR160 został tak zaprojektowany, aby możliwe było stworzenie sieci urządzeń działających jednocześnie w wielu pomieszczeniach jednego domu. Im więcej jest ich zainstalowanych, tym więcej świeżego powietrza jest dostarczone do wnętrza i tym niższe są koszty ogrzewania w sezonach grzewczych.

Wyświetlacz
Wyświetlacz LED znajdujący się w dolnej części wentylatora przekazuje użytkownikom ważne informacje o urządzeniu oraz warunkach panujących w otoczeniu, dotyczących poziomu wilgotności, temperatury powietrza, prędkości (biegu) wentylatora, kierunku przepływu powietrza, czasu pozostałego do wyłączenia urządzenia (jeśli został ustawiony TIMER), jak również obecną godzinę.
Wszystkie pięć trybów wyświetlania prezentuje powyższa grafika.

AWENTA

Centrale rekuperacyjne

śruba z płaskim łbem, ocieplenie rury wodnej, raufaza farba, nóż do cięcia gresu, podklad pod panele cena, wtyk f antenowy, naelektryzowanie człowieka jak się pozbyć, duplikaty kluczy, folia do wełny, zastosowanie materiałów kompozytowych, baterie kuchenne z wyciąganą wylewką, zaślepki na zawiasy okienne

yyyyy