Hewalex Zestaw Solarny Komfort Plus Hx300 Trzy Kolektory Ks2100F Tlp Ac Zasobnik 2W 300L 99.00.30

14 890,23

Opis

HEWALEX ZESTAW SOLARNY KOMFORT PLUS HX300, DWA KOLEKTORY KS2100F TLP AC, ZASOBNIK 2W 300L 99.00.30 Zestaw solarny może być zastosowany zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i usługowych, biurowych i innych, gdzie występuje zapotrzebowanie na wodę użytkową. Kolektory słoneczne można zabudować na dachu nachylonym lub płaskim, a także na elewacji budynku lub na gruncie dzięki szerokiej ofercie uchwytów mocujących. Zalecane nachylenie kolektorów dla całorocznej eksploatacji: od 30 do 45°. Zastosowanie zestawu solarnego KomfortPlus HX300 jest zalecane, gdy oczekiwany jest szeroki zakres możlwości sterowania rozbudowaną instalacją solarną z dodatkowymi akcesoriami. Zestaw solarny jest wskazany dla osób, które oczekują rozszerzonych funkcji sterownika, np. obsługi pompy cyrkulacyjnej wody użytkowej, współpracy z kotłem grzewczym, czy też współpracy z dwoma odrębnymi polami kolektorów słonecznych (np. na połaciach dachu wschód-zachód). Możliwa jest też współpraca sterownika GH-26 z systemem EKONTROL dla zdalnego nadzoru pracy przez Internet. Jest on dodatkowo przewidziany do współpracy z elektronicznym przepływomierzem. Precyzyjny pomiar natężenia przepływu glikolu w instalacji solarnej pozwala na stałą kontrolę jej pracy oraz dokładne bilansowanie uzysków ciepła. Możliwe jest też podłączenie anody bezobsługowej czy też urządzenia podtrzymującego zasilanie elektryczne (UPS). W skład zestawu wchodzi: Kolektor słoneczny KS2100F TLP AC 3szt. Podgrzewacz OKC200 NTRR/SOL Zespół pompowy ZP2-12 ECO Sterownik solarny GH-26 Zestaw przyłączeniowy ZPKS Śrubunek KS3/4″ 2szt. Zespół naczynia przeponowego ZNP 18DS Płyn Termsol EKO -25oC 20kg Wysokie oszczędności w zużyciu ciepła: Oszczędności w zużyciu ciepła dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej wynoszą przeciętnie od 50 do 60% rocznie. W miesiącach od kwietnia do września, pokrycie potrzeb ciepła może sięgać 90-100% zależnie od doboru w stosunku do potrzeb oraz warunków eksploatacyjnych. Wzajemnie dopasowane komponenty: Zestaw solarny zawierający dopasowane wzajemnie komponenty ułatwia dobór i kompletację systemu, zmniejszając jednocześnie koszty inwestycyjne i umożliwiając skorzystanie z Programu Przedłuźenia Gwarancji. Wymagane jest jedynie zamówienie uchwytów mocujących (zależnie od warunków montażu) oraz orurowania (zależnie od wymaganej długości). Podgrzewacz 2-wężownicowy 300 litrów: Podgrzewacz wody użytkowej o pojemności 300 litrów z 2 wężownicami do współpracy z instalacją solarną i kotłem. Odporność na korozję jest zapewniona przez pokrycie wewnętrznej powierzchni warstwą ochronną Crystal Enamel®, straty ciepła ogranicza do minimum izolacja cieplna ThermoGen®. Ochrona przed przegrzewaniem: Ochrona przed przegrzewaniem dzięki korzystnemu układowi orurowania absorbera oraz funkcjom ochronnym sterownika (w tym: funkcja urlopowa). Układ orurowania absorbera umożliwia szybkie samoczynne usuwanie glikolu w początkowej fazie stanu stagnacji kolektora słonecznego. Produkcja w Polsce: Firma Hewalex jest jedynym krajowym producentem kolektorów płaskich notowanym w rankingach SOLRICO największych producentów na świecie. Zajmuje czołową pozycję w tym zestawieniu dzięki sprzedaży na rynku polskim i ponad 40 krajach całego świata. Optymalna relacja wydajności do ceny: Kolektory z absorberami aluminiowo-miedzianymi cechują się zachowaniem wysokiej sprawności pracy przy korzystniejszej cenie zakupu w porównaniu do kolektorów z absorberami całkowicie miedzianymi. Zapewniają optymalną relację wydajności do nakładów finansowych. Nowoczesny kolektor płaski KS2100F TLP AC: Nowoczesny kolektor płaski KS2100F TLP AC wykonany w technologii absorbera aluminiowo-miedzianego (Al-Cu) z wysoko selektywnym pokryciem typu PVD. Wysoka sprawność pracy i trwałości potwierdzona została certyfikatem Solar Keymark nr 011-7S2822 F. Nowy zespół pompowy ZP2-12 ECO: Zespół pompowy ZP2-12 ECO o konstrukcji 2-drogowej zawiera wysokoefektywną pompę obiegową WILO PARA15/7 iPWM2 oraz przepływomierz, separator powietrza, termometry, manometr i zawory napełniająco-spustowe. Obudowa wykonana jest z estetycznej i niepalnej izolacji cieplnej. Rozbudowany zakres funkcji sterownika GH-26: Możliwość sterowania jednym z 17 schematów instalacji, współpraca z kotłem, pompą cyrkulacji wody użytkowej i systemem EKONTROL dla zdalnego nadzoru przez Internet. Obszerne informacje i diagnostyka pracy instalacji solarnej. Dane statystyczne prezentowane na ekranie graficznym pozwalają obserwować efekty pracy instalacji. Korzystne warunki gwarancji – do 11 lat: Gwarancja podstawowa dla kolektora słonecznego wynosi 10 lat, a dla podgrzewacza wody 5 lat, z możliwością przedłużenia o dodatkowy rok w ramach Programu Przedłużenia Gwarancji. Warunki gwarancji firmy Hewalex należą do najkorzystniejszych na rynku pod względem czasu trwania i minimum ograniczeń eksploatacyjnych.

Hewalex

Kolektory słoneczne

papa, v33 środek do usuwania starych powłok, wkład szamotowy do kominka, farba chlorokauczukowa nobiles, sadolin dąb rustykalny, co zamiast płyty osb, poręcze na schody zewnętrzne, czym pomalować krzesła drewniane, haki do karniszy, kotwa tulejowa, ziemia do roślin zielonych, lampa stojaca do pokoju, drzwi ukryte montaż, rura kanalizacyjne

yyyyy